skip to Main Content

Malerier større enn en manns høyde – utfordringer med pakking, frakt og magasinering

I 2012/2013 ble Borgarsyssel Museums tidligere utstillings- og administrasjonsbygg tømt for museumsgjenstander. Til sammen ble det pakket ned godt 16.000 gjenstander i et stort samarbeidsprosjekt mellom avdelingene i Østfoldmuseene.

De fleste gjenstandene ble kjørt, i flere runder på trailer, til et nyetablert magasin i Halden. Noen utvalgte gjenstander ble transportert til Trollull fellesmagasin på Mysen. Et begrenset antall malerier ble midlertidig flyttet til en annen bygning på museet, blant annet fordi enkelte av disse hadde så store dimensjoner at det var usikkert om de kunne flyttes til Trollull fellesmagasin.

De to største maleriene er henholdsvis 325 x 230 cm og 306 x 185 cm. Sistnevnte har en kraftig gipsdekorert treramme som gjør maleriet svært tungt samtidig som rammen er spesielt skjør i forhold til håndtering. I tillegg er det et speil hvor dimensjonene heller ikke er i småskalaen; en gipsdekorert speilramme på 273 x 152 cm og et speilglass på 15 mm tykkelse.

De gipsdekorerte rammene er spesielt utsatt for skade ved frakt, da de både er tunge og skjøre. Tunge fordi de er laget av en kraftig bunnramme i treverk med et relativt tykt lag gipsdekor ovenpå. Skjøre fordi gipsdekoren lett kan brekkes av under håndtering og fordi den, flere steder, består av tynne utbygde formasjoner.

Det tyngste maleriet under pakkeprosessen. Ulike typer foam kles rundt maleriet som isolasjon og støtdemper. Foto Randa Arntzen

Det tyngste maleriet under pakkeprosessen. Ulike typer foam kles rundt maleriet som isolasjon og støtdemper. Foto Randa Arntzen

 

Denne vinteren har Borgarsyssel Museum fått hjelp av Museumstjenesten og Trollull til å beregne og planlegge flytteprosessen på disse store gjenstandene. Alle døråpninger og opphengningsmuligheter på Trollull ble gjennomgått i minste detalj. Konklusjonen ble at Trollull kunne ta imot selv de største maleriene hvis disse ble fraktet diagonalt inn gjennom dørene og det ble laget et spesialstativ til det største maleriet.

Deretter kunne planleggingen av pakkeprosessen starte. De tidligere innpakkingsprosessene ved museet har ikke inneholdt en så både plasskrevende og samtidig sårbar gjenstandsgruppe.

Derfor var det viktig at teknisk konservator fikk nødvendig tid til å forberede både pakketeknikk og å spesialbestille pakkemateriale. Her kom tilegnet kunnskap fra deltakelse på Nordisk Konservatorforbunds store kongress «Planlagt flytting; prosesser og konsekvenser for samlinger, gjenstander og samfunn» (2012) og telefonsamtaler med fagkolleger til stor nytte.

Selve pakkingen har krevd både konserveringsfaglig- og håndverksmessig kunnskap – og ikke minst et godt samarbeid mellom disse faggruppene.

I løpet av fem intense dager ble gjenstandene pakket for frakt i spesialbygde kasser. Kassene ble tilpasset det enkelte maleri, med innvendig beskyttende og isolerende foam for å unngå vibrasjonsskader og klimaskader. Utvendig besto kassene av gjenbrukte OSB-plater skrudd fast til en treramme av justert gran.

De største maleriene hadde både store dimensjoner og en stor egenvekt, og kassene ble derfor svært krevende å håndtere. Med felles innsats ble alle kassene båret inn i fraktbilen med bæreremmer.

En av utfordringene som måtte løses var den lave dørhøyden der kassene skulle fraktes ut. Siden bygningen skal rives, ble løsningen å sage hull i døråpningen.

Ett av maleriene bæres ut til fraktbil på vei til Trollull fellesmagasin. Foto Randa Arntzen

Ett av maleriene bæres ut til fraktbil på vei til Trollull fellesmagasin. Foto Randa Arntzen

Ved ankomst til Trollull fellesmagasin ble maleriene pakket ut og varmebehandlet i to porsjoner. Varmebehandling foretas på alt organisk materiale før det slipper inn i magasinene. Dette fordi organisk materiale i prinsippet kan være insektangrepet og derved være en potensiell fare for spredning av insekter i magasinene. Tykkelsen og type materiale avgjør hva som varmebehandles sammen.

Igjen krevde de største dimensjonene flere folks innsats for utpakking, frakte inn og ut av varmekammeret, rengjøring og frakt videre inn i magasinene. Den største utfordringen, utover tyngden, var høyden på dørene i varmekammeret og i bygget. Men denne gangen var ikke større døråpning ved hjelp av motorsag noe alternativ. Det var godt å kunne konstatere at forhåndsberegningene, med diagonal frakt gjennom de laveste døråpningene, stemte. Til det største maleriet måtte det dessuten på forhånd snekres et eget stativ for magasinering siden de eksisterende reolsystemene ikke kunne romme dette.

Vi har med dette gjennomført et krevende og utfordrende prosjekt som har gitt museumspersonalet både erfaring og større kunnskap om pakking, transport, varmebehandling og magasinering av store og skjøre gjenstander.

 

Tekst: Randa Arntzen

Det største maleriet fraktes diagonalt ut av varmekammeret på Trollull. Foto Mona Beate Vattekar

Det største maleriet fraktes diagonalt ut av varmekammeret på Trollull. Foto Mona Beate Vattekar

Det største maleriet under rengjøringsprosessen på Trollull. Støvsuging på forsiden. Foto Line Kjølberg

Det største maleriet under rengjøringsprosessen på Trollull. Støvsuging på forsiden. Foto Line Kjølberg

Det tyngste maleriet settes på plass i magasinet på Trollull. Foto Mona Beate Vattekar

Det tyngste maleriet settes på plass i magasinet på Trollull. Foto Mona Beate Vattekar


 

 

 

Back To Top