skip to Main Content

Priser og vilkår ved bestilling av bilder

[print_link]

Fotografier på DigitaltMuseum.no kan lastes ned og brukes vederlagsfritt til undervisning og privat bruk i den oppløsning de er publisert i.  All annen bruk krever avtale med Østfold fylkes billedarkiv. Når du laster ned eller bestiller bilder fra Østfold fylkes billedarkiv, aksepterer du herved følgende vilkår.

Ved bruk skal fotografens navn og arkivets navn oppgis sammen med fotografiet eller i egen bildeliste både i trykte publikasjoner, utstillinger, TV/film og digitale medier.  Er fotografens navn ukjent oppgis «Ukjent fotograf». Det må opplyses om det dreier seg om utsnitt. Ved utelatelse belastes gebyr. Fotografiene kan ikke brukes til annet enn det oppgitte formål. Eksempel: Sarpsborg havn i 1913. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv.

Det er leietakers ansvar å vise aktsomhet ved gjengivelse av fotografier, slik at det ikke skjer til skade for eller krenker avbildede personer, jfr. Åndsverksloven § 45c. Digitale filer kan ikke videreformidles. Leien gjelder én gangs bruk. Filer skal slettes etter avtalt bruk. Oppgi så utfyllende som mulig hva bildet skal brukes til, for eksempel publikasjoner, utstilling, nettsider, annonse, reklame og eventuell tittel på produkt. 

Du vil høre fra oss innen 14 dager.

Med vennlig hilsen staben ved Østfold fylkes billedarkiv

Østfold fylkes billedarkiv. OBS: ny besøks- og postadresse: Gamlebygata 8, 1721 Sarpsborg.
Tlf. 69 11 56 50. Epost: billedarkivet@arkiv.ostfoldmuseene.no

Prisliste gjeldende fra januar 2014.

Forstørrelser på fotopapir Pris (inkl. moms)
13 x 18 cm 180
18×24 cm 200
24×30 cm 300
30×40 cm 350
40×50 cm 450
50×60 cm / 50 x 70 cm 650 / 700
 NB Størrelse baseres på bildets lengste side.
Andre størrelser etter avtale
Digitale filer  220
Digitale filer publisering 500
Digitalisering – ikke arkivmateriale
Digitalisering jpg/web 130
Digitalisering 10 – 50 Mb 160
Digitalisering 50 – 100 Mb 220
CD-brenning 100
Fotoopptak
Opptak i studio pr. motiv 300
Opptak i felt 460 pr time. Pris pr. ferdig kopi, se øvrig liste
Manuelt arbeid, tilrettelegging, retusj, billedbehandling 350 pr. time, 150 pr. etterfølgende 30. minutt
Bildesøk i portrettfoto-arkiv pr. oppdrag
Bestillinger fra portrett-arkiv
prissettes etter gjeldende fagfotografpriser.
300 pr. oppdrag

Ekspedisjonsgebyr/porto –  kr 30/60 avhengig av størrelse.

Back To Top