skip to Main Content

Borrregaardsamfunnet utenfor fabrikkporten

På bedriftslegens kontor Borregaards fabrikker, 1947. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv.

På bedriftslegens kontor Borregaards fabrikker, 1947. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv.

Østfold fylkesbibliotek, Borgarsyssel Museum og Østfold fylkes billedarkiv lanserte denne nettutstillingen i 2003. Den har tittelen ”Borrregaardsamfunnet utenfor fabrikkporten” – en nettutstilling med informasjon og kunnskap om et felt av vår nære historie, nemlig industrien i mellomkrigstidas Sarpsborg.

Se utstillingen her >>>

Hege Hauge Tofte

Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum

Back To Top