skip to Main Content

Krepsefisket

Årets krepsefiske er over, og mange kunne glede seg over store fangster av det sorte gull i Østfolds bekker og elver. Vel og merke i de vassdrag der dette er tillatt. Men for snart 100 år siden var det også bekymringer både når det gjaldt forurensing og rovfiske.

Om dette kan vi lese i i boka «Trøgstad herred» som kom ut i 1914, i forbindelse med 100-årsjubileet for 1814. Forfatter Hans Veiby som var sløydlærer i Trøgstad og Båstad, men også politisk engasjert, hadde flere synspunkter på krepsefisket i bygda si.

Han skriver:
«I Hæra har det været meget krebs, ogsaa i dens øvre del. Men da cellulosefabriken på Stiklen var kommet i gang, begyndte den at dø ut. Vandet ble forurenset. Efter denne tid begyndte krebsen at krabbe op på land langs elven fra Stiklen og sydover, og elven, iallefald dens øvre del, var snart ryddet for krebs.
I sjøerne i Østbygden, fløt ogsaa endel fisk op i vintertiden, saa man i aapninger i isen kunde ta den med bare haanden. Hvad grunden kunne være er ikke saa godt at vite; men den almindelige mening var, at avfaldet fra cellulosefabriken hadde skylden.» (s. 106)

I dette vakre og nesten poetiske fotografiet kan man føle seg hensatt til kontinentet. Hoven og vannliljene speiler seg i bekken, og fotografen har gjort seg flid med å arrangere personene i bildet. Tjenestejentene i forklær er klar til innsats og barna er med som tilskuere. Sikkert en begivenhet til tross for at det også var arbeid og  til matauk. Gullerudbekken i Trøgstad, ca. 1900. Fotograf ukjent, Østfold fylkes billedarkiv.

I rapport fra Smaalenenes Amt i 1885 kunne man melde at «ferskvannsfiskeriene er af ringe betydning»
men Veiby skriver videre: «Nu (altså ca. 30 seinere) er der begynt at bli krebs igjen. Men det paastaaes at der drives rovfiske paa krebsen saa bestanden av den grund bliver mindre. Fiskeriet i det hele tatt er ikke av saadan betydning, at der sælges noget udenfor bygden.»

Fra Mysenelva i Eidsberg, ca. 1900. Herrene under ser ut til å feire fangsten av kreps, og i midten troner bakermesteren fra Mysen. Fotograf ukjent, Østfold fylkes billedarkiv.

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top