skip to Main Content

5% økning i antall besøkende i 2014

Velkomst på Verket 20 (Foto Trine Gjøsund, Østfoldmuseene)

De kongelige hilser på museets ansatte . Åpningen av Verket 20 har bidratt positivt til de gode besøkstallene i Moss.
(Foto Trine Gjøsund, Østfoldmuseene)

Besøkstallene viser en økning på cirka 5% for Østfoldmuseene samlet i 2014 og det er en bedring  fra fjoråret der museene hadde en nedgang på 9,6%. 86.906 publikummere fant veien til  våre museer i 2014 mot 82.633 i fjoråret.

Årsaken til den samlede økningen er blant annet at vi i fjor markerte grunnlovsjubileet og dermed hadde en rekke nye utstillinger og flere arrangementer knyttet til 1814 og feiringen. I Moss åpnet vi også en ny besøksarena, Verket 20,  som ga en rekke nye besøkende. Storedal Kultursenter hadde også en fin vekst mye på grunn av Ridderdagene som hadde flere deltagere enn tidligere. Nedgang ble det hos Borgarsyssel Museum som på grunn av sykdom måtte kansellere et to dagers tradisjonelt og godt besøkt julearrangement.

Utstillingsbesøk på eksterne arenaer
Østfold fylkes billedarkiv viste i perioden mai til oktober en stor fotoutstilling i Solbergtårnet v/E6. Det er ikke installert teller i Solbergtårnet, men basert på at ansatte som har hatt jevnlig tilsyn og gjort vedlikehold, at vi har lagt ut brosjyrer og fylt på regelmessig med disse, vakthold og lignende – og samtidig telt, har det resultert i et forsiktig estimat på 6.500 besøkende (35 pers pr dag i 6 mnd).

Besøkstallene 2014 pr museum (2013 tallene i parantes):

Moss by- og industrimuseum: 7.485  (5.465)
Halden historiske Samlinger: 33.478  (28.686)
Fredrikstad Museum: 19.362  (18.864)
Storedal Kultursenter: 3.323  (2.867)
Trollull fellesmagasin: 44  (44)
Borgarsyssel Museum : 8.109  (8.870)
Folkenborg Museum: 4.691  (5.048)
Haldenvassdragets Kanalmuseum: 7.183  (8.140)
Kystmuseet Hvaler: 3.231  (4.649)

 

 

 

 

Hilde Marthinsen

Markedssjef i Østfoldmuseene

Back To Top