skip to Main Content

Å flytte en oppgangssag

14. august ble oppgangssaga flyttet. Foto: Sven Søderberg.

14. august ble oppgangssaga flyttet. Foto: Sven Søderberg.

Administrasjonsbygget på Borgarsyssel Museum er under ombygging. I forbindelse med gravearbeid var det nødvendig å flytte oppgangssaga, men hvordan flytter man en oppgangssag? Jo, med en diger kran selvsagt!

Den 14. august trappet Kynningsrud opp på Borgarsyssel Museum med en stor kranbil. Oppdraget var nok noe uvanlig – de skulle flytte den gamle oppgangssaga et par hundre meter fra utenfor administrasjonsbygget til enden av barnas gård.

Med stor presisjon ble saga heist opp, transportert og så senket på plass på sin nye plass. Oppdrag vel utført!

Se bilder fra flytteprosessen under.

Oppgangssaga på Borgarsyssel

De første oppgangssagene kom til Norge på 1500-tallet, og sagbruksdriften ble en viktig næring langs Glomma. Vannet ble ledet via et overfallshjul til et underløpshjul som drev rammen med sagbladet opp og ned. Denne oppgangssaga kommer fra Dahl i Hærland.

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top