skip to Main Content

Åpen vognsamling på Folkenborg museum 14. mai

Foto: Ingrid Brødholt

Bjørn Høie holder omvisning i Folkenborgs vognsamling. Foto: Ingrid Brødholt

Kristi Himmelfartsdag, 14. mai, holder Folkenborg museum på Mysen sin vognsamling åpen både for medlemmer av FKF og andre vogninteresserte. 

Denne dagen blir det blant annet eneste mulighet til å se to godt bevarte vogner fra perioden 1800 til 1820. Disse vognene er innlånt fra andre samlinger og skal bringes tilbake før utgangen av mai. Det vises også en helt spesiell slede fra de kongelige samlinger.

Pass på denne muligheten for noen spesielle vognopplevelser og litt sosialt med andre hest-og-vogn-interesserte.

Det blir enkel servering i museets kafe.

Vognsamlingen er åpen fra kl. 12.00 til kl. 15.00.

Velkommen!

Back To Top