skip to Main Content

Fagdag på museet

Elever fra kirkeparken videregående skole besøkte Borgarsyssel Museum 27. mars 2012.

Elever fra 2. klasse i formgivningsfag ved Kirkeparken videregående skole i Moss besøkte Borgarsyssel Museum 27. mars 2012. Foto: Espen Nordenhaug

Olav fra Tylldal. Foto: Hilde Serine Krogstad.

Olav fra Tylldal. Foto: Hilde Serine Krogstad.

Tirsdag 27. mars var elever fra 2. klasse i formgivningsfag ved Kirkeparken videregående skole i Moss på besøk på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg. For fjerde året på rad hadde de lagt sin fagdag til museet, og temaet for dagen var «Formkultur før 1600».

Med utgangspunkt i museets bygninger og samlinger, ga formidler Hilde Serine Krogstad og konservator Mona Beate B. Vattekar elevene et innblikk i blant annet romansk og gotisk arkitektur og skulptur. På bildet til høyre ser vi Olav fra Tylldal kirke som antagelig er fra 1200-tallet, mens øksen er en senere tilføyelse. Vi vet ikke hva han opprinnelig holdt i høyre hånd, men trolig var det en øks eller hellebard.

Olavsskulptur fra Fell kirke på Island. Foto: Hilde Serine Krogstad

Olavsskulptur fra Fell kirke på Island. Foto: Hilde Serine Krogstad

Bildet til venstre viser en Olavsskulptur fra Fell kirke på Island som trolig er fra omkring år 1500. Han holder rikseplet i venstre hånd – symbolet på kongeverdigheten. I høyre hånd holder han hellebard.

Elevene fikk også se St. Nikolas kirkeruin, Olavskapellet, Borgkrusifikset og utstillingen «Spor i tiden». Elevene skal lage digitale fortellinger med utgangspunkt i det de har sett og lært på museet. ¨

Du kan se bilder fra besøket i galleriet under.

 

 

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top