skip to Main Content

Filmpremiere i Moss Kinos storsal!

Ivrige elever i arbeid på museet, foto. Espen Nordenhaug

Ivrige elever i arbeid på museet, foto. Espen Nordenhaug

Fredag 13. mai samles over 100 elever fra Hoppern, Bytårnet og Ramberg skole til premieutdeling og filmpremiere i Moss Kinos storsal. Elevene har skoleåret 2010/11 vært med i et unikt minneinnsamlingsprosjekt. Resultatet er 15 filmer om mennesker og deres oppvekst og arbeidsliv i Moss. Konferansier er avdelingsleder ved moss by- og industrimuseum, Morten Skadsem.

Prosjektet Minneinnsamling i skolen har blitt gjennomført som et pilotprosjekt dette skoleåret og har kommet til som et samarbeid mellom grunnskolen i Moss, Stiftelsen for industrihistorisk bevarelse i Mossedistriktet og Moss by og industrimuseum. Informasjon og undervisningsopplegg er knyttet opp som et delprosjekt under det nasjonale minneinnsamlingsprosjektet www.arbeidsarven.net

I vinter har elevene aktivt gått ut i sine nærmiljøer og intervjuet mennesker om deres arbeidsliv. Intervjuer og fotografier som har blitt samlet inn har så blitt bearbeidet og formidlet gjennom digitale historiefortellinger. Alle som har deltatt og levert inn bidrag er med i en konkurranse om en pengepremie til klassen, finansiert av Stiftelsen for industrihistorisk bevarelse for Mossedistriktet. Fristen for å levere inn bidrag har nå gått ut, juryen har talt og nå skal vinnerne kåres.

En klar målsetning for prosjektet, er at elevene gjennom aktiv deltaking og i direkte møte med mennesker med en historie, skal få økt interesse og kunnskap om det arbeidet folk har levd med, og en bedre forståelse for de samfunnsmessige endringene som har skjedd de siste 60 år. Erfaringer fra prosjektet har også vist at å la elever arbeide med minner, som vanlige mennesker forteller fra sine egne liv, kan være en alternativ innfallsport til læring innen flere fag. Elevene har også fått trening i å samarbeide, blitt bedre kjent med eldre mennesker i eget nærmiljø og erfart at lokalmiljøet vi bor i, har en historie det er viktig å ta vare på.

Minnene som samles skal sendes til Moss by- og industrimuseum. Her vil de bli oppbevart ved musets minnebank og tatt i bruk gjennom Arbeidsarven og andre framtidige historieprosjekter om menneskers arbeidsliv i Moss. De digitale fortellingene vil bli tilgjengeliggjort på www.arkiv.ostfoldmuseene.no og www.digitaltfortalt.no

Velkommen til filmpremiære!

Hege Hauge Tofte

Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum

Back To Top