skip to Main Content

Første “Historietorget” på lørdag

DSC_0108

Lørdag 2. mai klokken 13. blir det premiere av vårt helt nye konsept «Historietorget» med omvisning og kort foredrag ved Nordmandsstøtten på torget på sydsiden i Halden. Vi retter fokus mot hvordan samfunnet ble styrt i 1665 da kong Fredrik III ga Halden byprivilegiet. Dessuten vil museet snakke om hvordan en historisk støtte kan benyttes til å formidle historie i dagens samfunn.

Nordmandsstøtten har vært gjenstand for publisetet og fokus  siden Halden historiske Samlinger åpnet utstillingen sin om byprivilegiet på torget. Det er nettopp ved støtten, midt i hjertet av byen, at Historetorget vil finne sted:

– Jeg vil fortelle om hvordan historien danner byen og hvordan vi kan formidle dette, sier avdelingsdirektør Gaute Jacobsen, som blir ansvarlig for det første Historietorget.

Det er viktig at museet blir en naturlig del av byen. Gaute Jacobsen vik snakke om tiden da Halden ble en by og hvordan det politiske bildet i Danmark-Norge så ut den gang.

Avdelingsdirektøren er spesielt interessert i tiden rundt Fredrik III. Han vil derfor fortelle om en nasjon med en enevoldshersker og hvordan byene ble dannet ut fra det.

Halden historiske Samlinger har som mål at Historietorget vil utvikle seg til å bli en serie arrangementer. Nye temaer kommer gjennom jubileumsåret.

Back To Top