skip to Main Content

Gammelt gårdsarbeid med besøk av NRK

Foto Bjørn Høie

Åshild Mysen og Tove Heen demonstrerer klesvask på gamlemåten. Foto Bjørn Høie

 

I strålende sommervær fikk Folkenborg museum besøk av nesten 150 elever på 6. trinn fra barneskolene i Eidsberg. Temadagen «Gammelt gårdsarbeid» har vært en tradisjon på museet i mange år. En mengde flinke og trofaste frivillige stiller opp for å lære elevene om livet på gården i gamle dager. Elevene får en opplevelse av hvor slitsomt, men også koselig, det var å leve før i tiden ved at de selv deltar i arbeidsprosessene.

I år fikk vi også besøk av et filmteam fra NRK. Sverre Krüger, kjent fra blant annet Schrödingers katt, er i ferd med å lage en dokumentarserie om det norske kulturlandskapet; Levende Landskap. Denne serien tar for seg noen av de store endringene det norske kulturlandskapet har gått og går gjennom.  Det fokuseres blant annet på viktige temaer som gjengroing, tap av biologisk mangfold, rovdyrproblematikk og økt behov for matproduksjon. De fem første episodene i dokumentarserien ble vist våren 2012, søndager i beste sendetid på NRK1. Nå er de i gang med ytterligere fem episoder som vil videreføre tematikken, samt på menneskene som lever i landskapet. Disse er klare for visning i løpet av vinteren 2014/2015.

Filmteamet var på Folkenborg hele dagen, og de kommer tilbake for å gjøre ytterligere opptak i kunstutstillingen i løpet av sommeren. Årets sommerutstilling på museet viser nemlig meget gode kunstverk som illustrerer nettopp «levende landskap».

Det var en sliten, men fornøyd gjeng elever som dro fra museet da dagen var over. Vi på museet vil gjerne få takke alle de frivillige som stiller opp og gjør dagen mulig! Vi vil også få takke årets flotte sjetteklassinger og lærerne deres som gjorde dagen så hyggelig.

 

Back To Top