skip to Main Content

Gråtass – traktoren som bygde landet

Foto: Pax forlag

Kjell Ola Dahl kommer til Folkenborg for å holde foredrag om Gråtasstraktoren. Foto: Pax forlag

Foredrag med Kjell Ola Dahl på Folkenborg museum onsdag 4. februar kl. 19.00

Fergusons arbeid med motorisert pløying var blant de viktigste drivkreftene bak utviklingen av det moderne landbruket. Ferguson-traktoren fikk etter hvert kjælenavnet Gråtass. Det er snart 70 år siden de første Gråtassene kom til Norge. Fortsatt er tusener av traktorene i bruk her i landet, på hytter og på småbruk, på bratte jorder, med sleder i vinterskogen, i våronn og slåttonn.

Stadig større og sterkere traktorer kommer på markedet, men Gråtassen blir likevel ikke glemt. Hør Kjell Ola Dahls foredrag om en liten traktor med stor betydning og om menneskene som tar vare på den.

Inngang kr. 50,-
Enkel servering inkludert.
Husk kontanter.

Velkommen!

Illustrasjon: Kjell E. Midthun

Gråtassen hadde stor betydning for utviklingen av det moderne landbruket. Fortsatt er den populær blant mange. Illustrasjon: Kjell E. Midthun

Back To Top