skip to Main Content

Grunnlovshistorien og Østfold

I skansen ved Langnes. A Bloch

I skansen ved Langnes. A. Bloch

Søndag 9. februar klokken 16.00 holder historiker Trond Svandal foredrag på Folkenborg museum om krigen i Østfold sommeren 1814.

«Hans Majestet Kongen av Danmark frasier seg, så vel for seg selv som også for sine etterfølgere på Danmarks trone, ugjenkallelig og for bestandig til fordel for Hans Majestet Kongen av Sverige og hans etterfølgere på Sveriges trone, alle sine rettigheter og adkomster til kongeriket Norge (…)». Da Sverige gikk til krig for å tvinge Norge inn i union foregikk kampene først og fremst i Østfold. Hva hadde krigen å si for den norske selvstendighetskampen?

Christian Fredrik og et land i nød

For sin innsats mot Napoleon krevde svenske kong Karl Johan å få Norge. I Norge var det derimot mange som hadde begynt å tenke på mulighetene for selvstendighet, særlig etter at prins Christian Fredrik var blitt utnevnt til stattholder i Norge. Han var ung og vakker og ble raskt populær. Men svenskene ønsket å erobre Norge, og mye tydet på at det gikk mot krig.

Norge var dårlig utrustet, både økonomisk og militært. Årene fra 1800 hadde vært preget av regnfulle og kalde somre, med påfølgende hungersnød og høy dødelighet. 1812 var verste uår i manns minne, og kan ha vært et av de hardeste i Norges historie. Selv om avlingen ble normal i 1813 var det ikke et land som var særlig rustet til krigføring.

Fredsforhandlingene i Kiel i januar 1814 førte til at svenskekongens krav ble innfridd. At kongen i Danmark så enkelt hadde ofret Norge for å få fred vakte harme og bitterhet blant nordmennene, og førte til at Christian Fredrik fikk støtte hos det norske folk til å gjøre opprør.

Christian Fredrik ble valgt til konge på Eidsvoll, bare 27 år gammel. Karl Johan skrev brev og truet med straff dersom han ikke ga fra seg landet. Christian Fredrik fastholdt at han ikke kunne legge ned kronen uten Stortingets samtykke. Den norske hæren ble samlet, men Christian Fredrik kviet seg likevel for å gå til direkte angrep på Sverige. Han var ung og forholdsvis uerfaren, mens Karl Johan var høyt ansett og regnet for å være en av Europas beste hærførere.

Christian Fredrik. J. L. Lund

Christian Fredrik. J. L. Lund

Kampen om Norges selvstendighet

Det gikk bare noen måneder fra ropet «Enig og tro til Dover faller» hadde runget gjennom Eidsvollsbygningen til Karl Johan kom med en hær over grensen. Folk i Norge ble oppfordret til å gi alt for å verge landet. Karl Johan mente nordmennene trengte juling, og svenskene trengte krigen. Den svenske hæren var godt utrustet og talte 45 000 mann. På papiret talte den norske hæren 35 000 og utrustningen var dårlig. Soldatene måtte gå med utslitte og fillete uniformer, kruttet var dårlig, og kosten var skral. De måtte nøye seg med salt sild og dårlig tørrfisk; kjøtt hørte ikke med til rasjonen. Likevel var ånden god og hæren brente etter å slåss.

Krigen varte bare i snaue tre uker. Den utspilte seg først og fremst i Østfold og har vært lite kjent i forhold til begivenhetene som fant sted på Eidsvoll tidligere dette året. Det ble kjempet flere steder i Østfold helt frem til våpenhvilen ble inngått i Moss den 14. august. Hvordan ble krigen ført? Hva fikk den å si for datidens østfoldinger? Hvilke hovedpersoner sto frem i dette dramaet? Og hva betydde krigen for den norske selvstendighetskampen?

 

Inngang kr. 80,-

Husk kontanter!

Back To Top