skip to Main Content

Høvler, tvinger og bor

Folkenborg museum har mye snekkerverktøy. Disse er innsamlet fra museets begynnelse i 1936 frem til våre dager. Arbeidet med å få en oversikt er godt i gang!

De meste av snekkerverktøyet har vært brukt i gårdsverksteder. Disse har vært delvis allsidig utstyrt, delvis spesialisert. Mange har hatt en virksomhet med spesielle leveranser, som for eksempel til Husfliden.

«Fellesprosjektet snekkerverktøy» ble gjennomført i oktober. Østfoldmuseene ønsker å drive samarbeid på tvers av avdelingene. Vi har god nytte av hverandres kunnskap. Og de fruktbare diskusjonene gjør oss alle litt klokere. Dessuten er det alltid godt for et lite museum å få innspill fra andre.
Noen dager ukene i oktober har vi arbeidet sammen. Vi har flyttet gjenstandene, rengjort, registrert på papir, fotografert, pakket, varmebehandlet og funnet plass på magasin. Vi har også foretatt en grov verdivurdering. Arbeidet med å legge inn i Primus og på Digitalt museum er i gang.

Fellesprosjektet har vært godt gjennomført. Teknisk konservator Randa Arntzen var prosjektleder. Gruppa har ellers bestått av Hege Steen Langvik og Morten Aabø fra Fredrikstad museum, Kathrine Sandstrøm fra Kystmuseet Hvaler og Bjørn Høie og Hilde Lauvland fra Folkenborg museum.

 

Back To Top