skip to Main Content

Rapport – Istidskreps på Jæren

Øverst t.v. Björn Kinsten med bunntrålen på Stokkalandsvatnet t.h. Firetornet istidskreps Nederst t.v. Flatbent istidskreps t.h. Pungreke

Øverst t.v. Björn Kinsten med bunntrålen på Stokkalandsvatnet t.h. Firetornet istidskreps Nederst t.v. Flatbent istidskreps t.h. Pungreke. Foto: Ingvar Spikkeland.

En av de mest fascinerende grupper av ferskvannsdyr i Norge er de såkalte istidskrepsene, også kalt istidsrelikter/istidsinnvandrere, som har en meget spesiell utbredelse i Europa, Asia og Nord-Amerika. En har ment at spesielle forhold mot slutten av siste istid bidro til at disse artene fikk sin helt særegne utbredelse. I Norge regner en nå gjerne med 6 krepsdyrarter i denne gruppen.

De finnes utbredt på Sør-Østlandet, vesentlig i Østfold, Akershus og de sørøstre delene av Hedmark. Men merkelig nok har en funnet to av disse artene i tre innsjøer på Jæren, men ikke i noen innsjøer i området mellom. En har ment at de har spredt seg til Jæren med kraftige brakkvannsstrømmer fra områdene lenger øst, på tilsvarende måte som en antar at sik og lagesild har spredt seg hit.

Den 13. september 2012 ble det arrangert et kurs om utbredelse, registrering og forvaltning av disse artene ved Østfoldmuseene, Avd. Haldenvassdragets Kanalmuseum på Ørje i Østfold.  I forlengelsen av kurset på Ørje gjennomførte Ingvar Spikkeland ved Haldenvassdragets Kanalmuseum en undersøkelse av de innsjøene på Jæren hvor istidskreps er registrert.

Last ned rapport – Undersøkelser av innsjøene Bråsteinvatnet, Stokkalandsvatnet, Frøylandsvatnet og Orrevatnet september 2012 ->>

 

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top