skip to Main Content

«Jelsa» – Norges eldste flytende fartøy

Portrett av «Jelsa» fra 1898. Eier: Edith Hamre. Eier av foto: Knut Sørensen

Portrett av «Jelsa» fra 1898. Eier: Edith Hamre. Eier av foto: Knut Sørensen

«Jelsa» er en kravellbygd jakt som eies av Knut Sørensen, daglig leder ved Maritime Center Fredrikstad. Man trodde tidligere at båten ble bygget på 1800- tallet. Etter nærmere undersøkelser viser det seg at fartøyet kan dateres tilbake til 1742. Dette er ikke mindre enn en sensasjon. «Jelsa» er dermed over 100 år eldre enn det som tidligere har blitt betegnet som Norges eldste flytende fartøy. Båten kan derfor være  en av verdens eldste flytende fartøy – om ikke den eldste? I denne sammenheng er fagfolk fra hele Norden samlet på Isegran for å diskutere båten og dens fremtid.

Jelsa på slipp på Isegran. Foto: Knut Sørensen

Jelsa på slipp på Isegran. Foto: Knut Sørensen

Tidligere antok man at båten sannsynligvis ble bygget i Ryfylke i perioden 1840-45. I 1861 gjennomgikk den en større ombygging, og trolig var det da den gamle klinkhuden ble skiftet til kravellhud. Båten gikk i fraktefart til 1963, siden har den vært lystfartøy. For en 20 års tid siden gjennomgikk «Jelsa» en del reparasjoner på et verft på Læsø i Danmark. Blant annet ble noen bunnstokker skiftet ut.

Knut Sørensen overtok «Jelsa» i 2005. Båten har siden 2008 stått på land på Isegran for restaurering. I sin jakt på historien til «Jelsa» henvendte Knut seg til verftet på Læsø for å høre om de fremdeles hadde bunnstokkene fra reparasjonen 20 år tidligere liggende. Det hadde de, og Knut fikk dem sendt opp fra Danmark. Han sagde av syv skiver og sendte dem til dendrokronologisk datering ved Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Jelsa på slipp på Isegran. Foto: Knut Sørensen

Jelsa på slipp på Isegran. Foto: Knut Sørensen

Det viste seg at dette var furu med ytterste årring datert til 1742. De ytterste årringene kan være borte, så fellingsåret kan være kort etter 1742. I tillegg kunne

Terje Thun, som utførte målingene, berette at tømmeret var hogd på Østlandet, men uten å kunne angi mer eksakt hvor. Båten ble med ett svært interessant. Så langt vi vet, er dette den eneste flytende 1700-tallsbåten vi har, i alle fall den eldste. Og den bidrar til et stykke historie om østnorsk 1700-tallsbåtbygging som vi ikke vet mye om.

For Riksantikvaren er «Jelsa» nå et svært interessant bevaringsprosjekt, vel også et kommende fredningsprosjekt. Men hva slags vern ønsker vi på båten? Skal den restaureres slik at den kan forbli flytende eller skal den plasseres på land? Skal den bevares slik den er nå eller føres tilbake til en tidligere stand? På Isegran holdes det et seminar om båten 19. og 20. mars. Fartøyvernere, båtbyggere og museumsfolk fra hele Norden deltar på seminaret med innlegg og i den videre diskusjonen omkring båten og dens fremtid

NRK Østfold kom og laget en red.sak m/film om Jelsa under seminaret som var 19-20 mars på Isegran, Fredrikstad museum. Se NRK-innslaget her

 

 

 

Back To Top