skip to Main Content

Korsfarere i Østfold? Historien om Værne kloster

 

Maleri, Siege of Acre, 1291, Wikipedia

Åpent Museum, Moss by- og industrimuseum

Velkommen til vårsesongens første Åpent museum tirsdag 25. januar kl  19! Kveldens foredragsholder, Trond Svandal, er historiker og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Han er også arkivar i en 20 % stilling ved Fredrikstad Museum. Han har arbeidet med middelalderhistorie og skrevet boken “Hellige krigere. Johannitterne på Værne kloster”. Nå arbeider han med et prosjekt om hærens betydning under napoleonskrigene. Dessuten skriver han fast om lokalhistorie i Fredriksstad Blad.

Værne kloster

I Rygge, midt ute i det fruktbare Østfold-landskapet, ligger herregården Værne kloster. Her finnes ruiner av et johannitterkloster. Det tilhørte en orden som i middelalderen organiserte både pleie av syke og trengende, tok seg av pilegrimer, men som også deltok i den store krigen mot muslimene – korstogene.

Klosteret på Værne var verdens nordligste johannitterkloster, det eneste i Norge, og ble grunnlagt på slutten av 1100-tallet. Levebrødet var de nærmere 200 gårdene klosteret var i besittelse av rundt om i Norge. Hoveddelen av disse gårdene lå i dagens Østfold, og Værne eide også flere gårder på Hvaler. Landskylda – jordleien fra gårdene – gav brødrene på Værne store inntekter. Munkene samlet dessuten inn penger, solgte avlat, mottok gaver og deltok i handel og næringsvirksomhet. Et middelalderkloster var en stor organisasjon, og Værne var et viktig sentrum i Østfold.

I 1532 ble klosteret konfiskert av den protestantiske kong Frederik I og overdratt til den danske adelsmannen Peder Brockenhuus. Det dramatiske sluttkapittelet i klosterets historie brakte johannitterne midt inn i den turbulente historien frem mot reformasjonen. Den skulle bidra til at den mektige katolske kirken mistet sin stilling i landet.

            Værnes historie er en “liten” historie om et kloster i Østfold. Men linjene kan trekkes herfra til den “store” historien, til middelalderens åndsliv og kultur, og til maktpolitikk og religionskrig – til korstogene og den fanatiske troen som ledet frem til dem.

Hege Hauge Tofte

Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum

Back To Top