skip to Main Content

Kurs i insektsanering

Randa Arntzen, konservator NKF-N i Museumstjenesten, forklarer fryseprosessen for kursdeltakerne. Foto: Anne Sofie Hoff

Randa Arntzen, konservator NKF-N i Museumstjenesten, forklarer fryseprosessen for kursdeltakerne. Foto: Anne Sofie Hoff

Tekst: Randa Arntzen, Østfoldmuseene – Museumstjenesten

5.desember 2013 var de ubemannede museene i Østfold invitert på et par timers kurs i insektsanering. Tema var «Insektproblematikk i samlingene».

De ubemannede museene er hovedsakelig bygdemuseer som drives av frivillige, og deres samlinger består av lokalhistoriske bygninger og gjenstander.

Kurset ble avholdt i Halden historiske samlingers bygning, Bomuldspinneriet, i Tistedalen. Her har Østfoldmuseene etablert en frysecontainer som en naturlig del av museets magasin i bygningen. Frysecontaineren kan fryse ned til -34°C og vil også fungere som et supplement til varmekammeret som er etablert på Trollull fellesmagasin på Mysen.

Med varmekammer og frysecontainer satser Østfoldmuseene primært på en miljøvennlig insektsanering, og det er kun i svært sjeldne tilfeller det anbefales bruk av giftstoffer.

Kursdeltakerne deltar i innpakkingen av en gjenstand. Foto: Anne Sofie Hoff

Kursdeltakerne deltar i innpakkingen av en gjenstand. Foto: Anne Sofie Hoff

De åtte representantene fra de ubemannede museene fikk en kort beskrivelse av de vanligste insektene i museumssamlinger, hva man skal være oppmerksom på, hvilke skader de kan gjøre og hvilke metoder som kan anvendes for å drepe dem. Det ble også vist i praksis hvordan museumsgjenstandene skal pakkes inn for at fryseprosessen ikke skal føre til fuktskader på gjenstandene.

Med dette ble de ubemannede museene oppfordret til å være oppmerksomme på tegn til insektangrep i sine samlinger og å kontakte Museumstjenesten for bistand og bestilling av frysebehandling så snart det oppdages angrep i en museumsgjenstand.

Østfoldmuseene har primært anskaffet frysecontaineren for behandling av museumsgjenstander i Østfold, men museet ser også for seg muligheten for at behandlingen kan anvendes av eksterne brukere mot betaling.

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top