skip to Main Content

Laftedager for 4. klassinger

Elever fra Marker skole lafter et lite hus med plank. Foto: Camilla Bjerk Olsen

Elever fra Marker skole lafter et lite hus med plank. Foto: Camilla Bjerk Olsen

To dager i slutten av april har tre klasser fra fjerde trinn på Marker skole vært på besøk hos Kanalmuseet for å lære om ulike byggeskikker. De vandret rundt på friluftsområdet og så på ulike reisverk, og la merke til bruken av trekanter for å avstive konstruksjonene. Samtidig fikk de se på den lille kverna museet har på området i lafteteknikk som er en liten kopi av en tidligere kvern på området.

Deretter fikk elevene prøve seg på å sette opp en lavvo, og å lafte hus i ulike størrelser.

Som en bonus lærte man også om ulike mosearter brukt ved lafting: etasjemose (Hylocomium splendens), furumose (Pleurozium schreberi), fjærmose (Ptilium crista-castrensis) og vanlig sigdmose (Dicranum scoparium). De fikk også se en type torvmose (Sphagnum) som gjerne ble brukt til isolering ved bygging av f.eks. brønner. Mose har en god evne til å ta opp vann, noe elevene erfarte under et lite forsøk der de ulike artene ble lagt i vann. Torvmosen som man finner på myrer, hadde en mye større evne enn de andre mosene til å ta opp vann.

Vil du vite mer om moser brukt ved lafting, gå inn på denne siden:

http://www.grenstrakter.org/download.php?objectId=496

Elever fra Marker skole i full aktivitet. Foto: Camilla Bjerk Olsen.

Elever fra Marker skole i full aktivitet. Foto: Camilla Bjerk Olsen.

Ulike mosearter lagt i vann. Etasjemose, furumose og torvmose. Foto: Camilla Bjerk Olsen

Ulike mosearter lagt i vann. Etasjemose, furumose og torvmose. Foto: Camilla Bjerk Olsen

Laftet hus i mini-format. Foto: Camilla Bjerk Olsen.

Laftet hus i mini-format. Foto: Camilla Bjerk Olsen.

Back To Top