skip to Main Content

Månedens primstavmerke – Juni

Månedens primstavmerke juni, primstaven fra Halden, foto: Anne-Lise Reinsfelt, fotograf, fotoleder, Norsk Folkemuseum

Månedens primstavmerke juni, primstaven fra Halden, foto: Anne-Lise Reinsfelt, fotograf, fotoleder, Norsk Folkemuseum

Når vi skal trekke frem ett primstavmerke for juni, hva er da mer naturlig enn å velge Jonsok eller St. Hans? Det er jo en dag som de fleste av oss har et forhold til.

Jonsok, den 24. juni, var den viktigste høytiden i sommerhalvåret, og også den viktigste merkedagen. I kirkekalenderen er dagen viet til minne om fødselen til Johannes døperen, og det er hans navn som ligger bak de ulike formene for dagsnavnet på denne høytiden her i landet; Jonsok, jonsmesse, jensvuku, jensok og St. Hans. Primstavmerket for dagen kan være en sol eller et timeglass. Dette viser til at det nå er sommersolverv, og at sola står høyest på himmelen. Dagen kan også ha andre merker, som et kors, en krone elle en ljå, som på primstaven fra Halden.

Størsteparten av jonsoktradisjonene er konsentrert til kvelden før og natta til jonsokdagen, og jonsoknatt var en av de viktigste våkenettene i katolsk tid. Da valfartet man til hellige steder og våket i kirkene. Like frem til 1840 var det valfarting til Røldalkirka og det undergjørende krusifikset der. “I kyrkja låg hundrade hestelass med krykkjor som burt vart slengde” skriver O.A. Vinje i “Storegut”.

Likevel er tradisjonen knyttet til Jonsok mer folkelig, og kanskje også førkristelig, enn kirkelig. Grunnen til dette er muligens at dagen har dratt med seg tradisjoner som i eldre tider var knyttet til midsommer og det hedenske midtsommerblotet. De fleste jonsokskikkene er knyttet til grokarft og grøde. Man tente ild for å verne budskapet mot alt ondt, “vekket opp” åkeren og arrangerte jonsokbryllup.

Sogneprest J.N. Wilse skildrer i 1779 St.Hans  i Spydeberg på følgende måte:” St. Hans Aften … løsnes Børserne flittig og Tiære-Tønderne antændes til Natten i næste Bakker”.

I samsvar med den dominerende rollen som jonsok spilte i sommerhalvåret, har det vært vanlig å regne tiden i før og etter jonsok. Over hele landet er det tradisjon for at jonsokværet ga bud om været hele sommeren, og brøt alle andre merker.

 

Tekst: Mona Beate Buckholm Vattekar

Kilde: “Dag og merke – folkeleg tidsrekning og merkedagstradisjon” av Brynjulf Alver

Hege Hauge Tofte

Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum

Back To Top