skip to Main Content

Mange ønsker å oppdage museets opplevelsesskattekammer

Hva ser du i lupa? Foto: Camilla Bjerk Olsen

Hva ser du i lupa? Foto: Camilla Bjerk Olsen

Nå som skolen er i gang i igjen etter sommerferien, strømmer det til elever i alle aldre til Haldenvassdragets Kanalmuseum. Her får de ulike tilbud tilpasset ulike ønskemål og aldersgrupper.

Agronomelever fra videregående skole har vært på besøk og fått omvisning i utstillingene, med skogbruk og fløting som tema; og biologielever kommer for å ha ekskursjon med biotiske og abiotiske faktorer som tema.

Fremmedspråklige elever fra Oslo har fått vært med på fisketur og tatt ut fisk av garn, og deretter dissekert fisken. Slik får elevene lære mer om norsk kultur og natur, og lærer nye ord og utrykk. Samtidig som noen oppdager likheter til fiskearter fra sitt hjemland.

I keramikken laget av Tor Alex Erichsen skjuler det seg flere ulike arter. Foto: Camilla Bjerk Olsen

I keramikken laget av Tor Alex Erichsen skjuler det seg flere ulike arter. Foto: Camilla Bjerk Olsen

I sommer har vi også hatt kunstutstilling med Tore Hansen og Tor Alex Erichsen. På tampen av sommeren har derfor elevene på Marker skole utnyttet anledningen til å oppleve ekte og spennende kunst på nært hold. Mange synes det er spennende å oppdage skjulte dyr i kunsten, man er altså på oppdagelsesjakt i kunstverket.

Men ikke bare store elver kommer på besøk i museet. Også de som er i barnehagen liker å komme og oppdage alle de utstoppede dyrene i utstillingene, mate fiskene og krepsen i akvariet; og få oppleve kreps som skifter skall på nært hold.

Selv om man har vært på museet tidligere, oppdager besøkende at det stadig er noe nytt å oppleve å lære.

Den nye utstillingen «Stopp pesten! Redd edelkrepsen!» har også skapt interesse. Slik at for eksempel representanter fra Fylkesmannen i Østfold har kommet for og se nærmere på og lære mer om edelkrepsen som er i fare for å bli utryddet, på grunn av den svartelistede arten signalkreps og parasitten den tar med seg i form av krepsepest.

Back To Top