skip to Main Content

Museumsarbeid er ikke for pyser!

Krisehjelp til St. Olavs Vold, foto: Siw Norgård

Krisehjelp til St. Olavs Vold, foto: Siw Norgård

St. Olavs Vold har det ikke greit. Den gamle arbeiderboligen til Borregaard som ble bygget i 1840 er som kjent stengt fordi den trenger omfattende bygningstekniske utbedringer. Mens vi venter på å få på plass finansiering for å sette bygningen i stand må vi sørge for at forfallet ikke tiltar. Nå står vinteren for døra, og museets ansatte må våge luftige svev for å gjøre utbedringer på taket. Ødelagte takpanner må erstattes, og særlig var det mønepannene som måtte erstattes denne gangen.

St. Olavs Vold ble bygget etter engelsk mønster.  Bygningen inneholdt tjue arbeiderleiligheter, og den ble gitt som gave av A/S Borregaard.

Hege Hauge Tofte

Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum

Back To Top