skip to Main Content

Naturen gjennom året – Februar/Mars

Rødrev Foto: Camilla Bjerk Olsen

Rødrev Foto: Camilla Bjerk Olsen

I overgangen mellom februar og mars er det mange dyr som blir våryre og de setter i gang med parringen. Både haren og ekorn setter i gang tidlig. Harens første ungekull kommer i mars/april, mens andre kull kommer i mai/juni. Ekorn får gjerne et kull på 1-7 unger; og 3-4 kull i året. Bjørnen føder ungene sine i begynnelsen av februar i hiet sitt. Det er vanlig med 2-3 unger i kullet. Ungene vil deretter følge moren i ett og et halvt år fremover.

Perleugla begynner eggleggingen allerede i begynnelsen av mars. Er det god tilgang på smågnagere, kan uglene legge egg når det er mer enn 20 minusgrader. Hunnen ruger eggene i fire uker og varmer ungene deretter i tre uker.

Grevlingen føder ungene sine i hiet i månedsskiftet februar/mars. Hun tvinges derfor ut på matsanking lenge før det har blitt behagelig vårvarmt i været. Men det drøyer før ungene beveger seg ut av hiet.

Gaupene har brunsttiden sin i februar/mars. Da sitter den gjerne på en skrent og mjauer og lokker. På denne tiden kan du finne matlager som hunnen har samlet til ungene for at de skal klare seg, da de blir overlatt til seg selv i lange perioder.

I revens parringstid, februar/mars, kan du høre hyl om kvelden og om natta. Det kommer gjerne fra et åpent lende som et hogstfelt eller en innsjø. Det vi hører er hunnen og hannen som lokker på hverandre. De møtes på en åpen plass, med utsikt til alle kanter, der de parrer seg. Ved snørike og kalde vintre skjer parringen senere. Ungene blir født i overgangen mellom april/mai. Både hannen og hunnen passer på territoriet rundt hiet. Størrelsen på ungekullet avhenger av hvor mye mat det har vært å finne gjennom vinteren. Når en vinter har mye smågnagere, kan en hunn fra kullet bli igjen og tjene som hjelpemamma for neste års unger.

 

 

Back To Top