skip to Main Content

Reisendefolket (minst) 500 år i Skandinavia – en følelsesladet markering

Innvielse av Skojareberget i Dals-Eds kommune i Sverige. Dette var en fast boplass for mange familier av reisendefolket på 18- og 1900-tallet. Foto Svein Norheim.

Innvielse av Skojareberget i Dals-Eds kommune i Sverige. Dette var en fast boplass for mange familier av reisendefolket på 18- og 1900-tallet. Foto Svein Norheim.

Musikk har alltid vært viktig for reisendefolket. Konsert på Stallbacken i Ed med Fredrik Fredriksson, Nora Pettersen, Hilde Iren Borge Strøm og Vilhelm Johansen. Foto: Svein Norheim.

Musikk har alltid vært viktig for reisendefolket. Konsert på Stallbacken i Ed med Fredrik Fredriksson, Nora Pettersen, Hilde Iren Borge Strøm og Vilhelm Johansen. Foto: Svein Norheim.

Innvielsen av Skojareberget innledet markeringen Reisendefolket (minst) 500 år i Skandinavien. Bakgrunnen for markeringen er en nedtegnelse i Stockholms stads Tänkebok fra september 1512 om at reisendefolket var kommet til byen. Dette anses for å være den første sikre dokumentasjonen om folkets tilstedeværelse i Skandinavia.

Det ble mange etterlengtede møter når en stor skare samlet seg for å være til stede under innvielsen av Skojareberget på ettermiddagen den 14. september. Hele 130 personer møtte opp på den nyanlagte

Ulike typer taterhåndverk ble presentert under jubileumsdagene. Foto Svein Norheim.

Ulike typer taterhåndverk ble presentert under jubileumsdagene. Foto Svein Norheim.

parkeringsplassen. Flere avisartikler og innslag i lokal-TV hadde fortalt om arrangementet uken i forveien, og annonsering i lokalaviser både i Sverige og i Norge lokket besøkende fra grenseområdet. Mange reisende kom langveis fra for å være med på disse dagene.

Arrangørene kan meddele at dagene gikk over all forventning. «Akkurat som vi hadde ønsket kunne vi sette fokus på styrken i reisandekulturen. På samværet. På møtene. På kulturen. På historien. Når vi nå går igjennom vårt bildemateriale for å kunne dele med oss av alt som skjedde, møtes vi av mye glede. Samtidig innebar dagene også tårer, sorg og lengten, men vi kunne dele våre følelser og kan bruke dem som et godt grunnlag i møte med fremtiden

Reisendefolkets kultur og historie ble presentert for publikum to dager til ende, og et utvalg av hva som foregikk disse to dagene kan man lese om i denne rapporten:

Reisendefolket (minst) 500 år i Skandinavien ->>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top