skip to Main Content

St. Nikolas kirkeruin 3-D fotografert!

3D foto (ortofoto) som viser nordveggen i ruinen

3D foto (ortofoto) som viser nordveggen i ruinen

Denne uken har Borgarsyssel Museum hatt besøk av Marcin Gladki fra firmaet PAST. I samarbeid med Riksantikvaren har han dokumentert St. Nikolas kirkeruin ved hjelp av 3D-fotografering (fotogrammetri) og laserskanning. Laserskanningen brukes i første rekke for å lage tegninger, mens fotogrammetrien gir 3D fargefoto for dokumentasjon. Fotograferingen er gjort på nært hold, og er meget nøyaktig – 1 pixel på kamerat tilsvarer 1 millimeter i virkeligheten! 3D-skanningen av ruinen er gjort i skalaen 1:10.

 

Marcin Gladki i arbeid med 3D-fotografering av ruinen, foto: Mona Beate Vattekar

Marcin Gladki i arbeid med 3D-fotografering av ruinen, foto: Mona Beate Vattekar

Formålet med prosjektet er å dokumentere ruinens tilstand og status over tid, og å få kartlagt endringer over tid. Gladki var her også i 2008, og dokumenterte ruinen før apsiden var ferdig konservert. Nå kan årets bilder brukes til å sammenligne ruinen før og etter konservering av apsiden. Fotogrammetrien kan også brukes som grunnlagsmateriale for utarbeidelse av en eventuell bronsemodell av ruinen, samt til å lage animasjon til bruk på nett.
Marcin Gladki har gjort samme type arbeid ved blant annet Rein klosterruin, Steinviksholm slottsruin i Trøndelag og Bryggen i Bergen.

Tekst: Mona Beate Buckholm Vattekar

Hege Hauge Tofte

Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum

Back To Top