skip to Main Content

Værne kloster – større enn sitt rykte?

Torsdag 8. mars klokken 19.00 inviterer foreningen Haldens Minder til foredrag i Fredrikshalds teater. Det er arkeolog og konservator Mona Beate Buckholm Vattekar ved Borgarsyssel Museum i Sarpsborg som forteller om Værne kloster. Hun har i flere år arbeidet sammen med Riksantikvaren med konserveringen av klosterruinen.

Værne kloster. Foto: Mona Beate B. Vattekar

Værne kloster. Foto: Mona Beate B. Vattekar

Værne kloster ble anlagt i 1170-årene. Det var Norges eneste Johannitterkloster, og ett av ni i Norden. Johannitterordenen hadde sitt opphav i Jerusalem i korstogstiden, hvor de drev et hospital. Opprinnelig var det å pleie syke Johannitternes hovedoppgave, men deres virksomhet fikk med tiden en mer militær side. Værne kloster hadde sin storhetstid på 1400-tallet før klosteret ble konfiskert og innlemmet i krongodset i 1532. Klosteranlegget ble senere brent i forbindelse med den nordiske syvårskrig i 1570. Klosteret falt etter dette i ruiner, og i dag er det kun deler av klosterkirkens kor som står igjen.

Georadar på Værne kloster. Foto: Mona Beate B. Vattekar

Georadar på Værne kloster. Foto: Mona Beate B. Vattekar

I 2009 ble det bestemt at området rundt ruinen skulle undersøkes ved hjelp av georadar. Dette er en geofysisk metode som brukes for å kunne avdekke strukturer under bakken, uten å foreta utgravninger. Undersøkelsene ble foretatt av Riksantikvarämbetet i Sverige og Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) i Norge.

Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli presentert i foredraget.

Velkommen!

Back To Top