skip to Main Content

Vikariat som magasinforvalter ved Trollull Fellesmagasin

Ved Trollull Fellesmagasin på Mysen har vi ledig vikariat som Magasinforvalter i perioden 1. januar 2013 – 1. mars 2014. Fellesmagasinet er beregnet for kulturhistoriske gjenstander fra museene i Østfold. Magasinforvalter, som er underlagt teamleder for dokumentasjon i Østfoldmuseene, har en sentral rolle i drift og utvikling av magasinet.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Delta i iverksettelsen av innflytting i fellesmagasinet
 • Magasinering av gjenstander- inkludert strekkodesystem
 • Insektsanering av gjenstander ved varmebehandling
 • Logistikkhåndtering
 • Medansvarlig for drift av det tekniske anlegg på magasinet

Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner

 • Kompetanse innen konservering/konservator NKF
 • Kunnskap om forebyggende konservering og magasinering av kulturhistorisk materiale
 • Praktisk erfaring med håndtering av museumsgjenstander
 • Teknisk forståelse
 • Interesse for praktisk arbeid, orden, systematikk og logistikk
 • Gode datakunnskaper er en forutsetning
 • Førerkort
 • Erfaring med gjenstandsregistreringsprogrammet Primus

Vi søker en engasjert, fleksibel og omgjengelig medarbeider med gode samarbeidsegenskaper. Stillingen krever at du kan jobbe selvstendig og har god evne til planlegging og gjennomføring av oppgaver. Enkelte arbeidsoppgaver vil kunne være fysisk krevende.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til teamleder Siri Eriksen Gjems tlf. 922 99 628

eller direktør Gunn Mona Ekornes tlf. 909 62 031. Se for øvrig vår hjemmeside: www.arkiv.ostfoldmuseene.no. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til HSH overenskomsten. Søknad med CV sendes til stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no. Attester skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

Søknadsfrist: 20. november

Tiltredelse: 1. januar 2013

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top