skip to Main Content

Åpent museum på Kystmuseet: «Hvalertunnelen – forbindelsen mellom øst og vest på Hvaler. Hvordan vant prosjektet frem?»

Etter mange års utredninger, debatter, folkemøter og komitebesøk ble Hvaler-tunnelen høytidelig åpnet 2. oktober 1989. Med tunnelen på plass var Hvaler endelig samlet til et rike. Tunnelen, sammen med veisystemet for øvrig, endret øyriket fra å være et fraflyttingssamfunn til å bli en attraktiv kommune mange har ønsket å flytte til.

Historien om Hvalertunellen henger sammen med etableringen av fastlandsforbindelsen forøvrig. Det var til å begynne med ikke like åpenbart hvor en slik forbindelse skulle finne sted. Da fastlandsveien ble ferdigstilt med brua over Asmalsundet i 1971 begynte man umiddelbart å planlegge forbindelsen videre østover. De første planene omfattet bro mellom Asmaløy og Kirkeøy, men vant ikke gehør verken lokalt eller sentralt. Saken engasjerte sterkt i lokalsamfunnet, og det ble mobilisert både på østre og vestre Hvaler. Da ideen om tunnel ble lansert i 1983 ble det fortgang i sakene. I 1986 vedtok kommunestyret at det skulle bygges tunnel under Løperen, og saken ble vedtatt i Stortinget i 1988.

Kveldens foredragsholder er Torleif Gjellebæk, rådmann på Hvaler. Da han kom til kommunen i 1983 ble han en sentral pådriver i arbeidet for å få tunnel. Han var sekretær i tunnelkomiteen og senere styreformann i tunnelselskapet som ble etablert høsten 1986. En av årsakene til at broprosjektene ikke vant frem var finansieringsløsningene. Hvordan lyktes man denne gang? Hvordan klarte man å nå frem i byråkratiene og hos myndighetene? Hvorfor vant Hvalertunnelen mot andre prosjekter?

Kystmuseet Hvaler og Hvaler kulturvernforening ønsker velkommen til et spennende foredrag mandag 5. mars kl. 19:00 i Kystmuseets lokaler på Nordgården Dypedal, Spjærøy!!

Østre tunelåpning, omtrent midtveis i anleggsperioden. Foto: A/S Hvalertunnelen.

Østre tunelåpning, omtrent midtveis i anleggsperioden. Foto: A/S Hvalertunnelen.

Back To Top