skip to Main Content

Avlevering med stikk

Materialet pakket ut og inspisert. Foto James Ronald Archer, Østfoldmuseene.

Arkivsamlingen ved Halden historiske Samlinger vokser. Gjennomsnittlig mottar vi 40 aksesjoner i året, både som tilvekster og nye arkiver, med snitt på 19 hyllemeter.  Det blir litt under ½ hyllemeter pr. arkiv. Dette er både en typisk og uvanlig beretning om et inntak.

En tirsdagskveld etter påske. Telefonen ringer. Ingen selger denne gang, men lederen i en lokal velforening. Om jeg er på kontoret i morgen? All grunn til det.  Dagen etter blir to pappesker overført fra en bil til museumslokalene.

Foreningens leder med avleverte esker. Foto James Ronald Archer, Østfoldmuseene.

Styret har gjort et vedtak om overlevering, og er glad for at historien blir tatt vare på, sier leder Steinar Løberg, som har hatt materialet liggende hos seg i sin funksjonstid de siste 20 årene. Nå krever håndverksarbeider at eskene må få et annet hjem. Slik ting har en tendens til å følge verv i foreningen, inntil noen tar en eller annen avgjørelse, og ikke alltid i museumsfavør.

Arkivsakene er etter velforeningen for Øberg og omegn, et boligfelt med noen hundre husstander litt utenfor Halden sentrum. De forteller om lokalsamfunnet, hva slags saker beboerne var opptatt av, fra velferd og sosialt liv til miljø, og om samarbeid med andre velforeninger.  Så skrives kontrakten om mottaket, og materialet får et innkomstnummer i protokollen.

Utpakkingen er som vanlig spennende. Godt gjemt i plastposene inne i eskene ligger protokoller, permer, omslag, mapper og løse papirer, akkurat som forventet. Det avsløres en hel del korrespondanse, trolig mest knyttet til miljøsaker på grunn av grustak i området, noen referater, en regnskapsbok og en medlemsbok, alt innenfor perioden fra ca. 1960 til ut i 1990-årene. Her er åpenbart en del som mangler, men det skal undersøkes om flere kan ha supplerende arkivsaker fra denne arkivskaperen.

Men noe oppsiktsvekkende dukker det opp en symboltung gjenstand som absolutt ikke har noe i arkivet å gjøre. Jeg tenker hverken på binders, plastomslag eller liknende papirfiender. Slikt er ikke overraskende. Langt verre: Blant papir og tekst en fyrstikkeske, full av fyrstikker. Etter alt å dømme og forhåpentlig tilfeldig, men av alle steder i arkivet etter en forening som aktivt ønsker å ta vare på sin historie. Så flott at den ene siden vant.

Denne hverdagshistorien inneholder derfor mange lag. I bunn og grunn dreier den seg om bevaring og om vilje. Materialet blir grovsortert og endelig ordnet når tiden tillater. Det vil ventelig utgjøre i underkant av ½ hyllemeter til glede for fremtiden. Historien får siste stikk.

 

James Ronald Archer

arkivar/førstekonservator NMF

Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger

 

Back To Top