skip to Main Content

Restaurering av ‘Ode til lyset’ på Storedal

VIDEO: Hege Beate Solås Lindemark forteller om befaringen på Storedal Kultursenter.

Lydskulpturen Ode til lyset ble laget i 1968 av billedhugger Arnold Haukeland (1920-1983) og komponist Arne Nordheim (1931-2010). Den er unik både i norsk og internasjonal sammenheng med sitt lydspill  som påvirkes av sollyset. Skulpturen står sentralt i parkanlegget på Storedal og skal gi både seende og synshemmede en opplevelse. 40 år med slitasje fra vær og vind gjør det nødvendig å gjennomføre omfattende vedlikehold. Både skulpturen og lydanlegget trenger en grundig opprustning og skal i løpet av de nærmeste årene gjennom en omfattende rehabilitering. Planen er at skulpturen skal stå ferdig restaurert innen 40 års jubileet i 2018.

8. januar ble det gjennomført en befaring som vil beskrive tilstanden og nødvendige tiltak. Tre tekniske konservatorer og to lyd- og musikkteknikere var tilstede for besiktigelse av skulpturen. I løpet av noen uker vil det foreligge en rapport som skal danne grunnlaget for å søke midler til finansiering av prosjektet. Storedal kultursenter har dessverre ikke egne midler til et slikt stort prosjekt og må derfor fullfinansieres med eksterne midler.

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top