skip to Main Content

Besøk til Studio Västsvensk Konservering

Moss Jernverks arkiv er for tiden til konservering i Gøteborg. En mindre gruppe fra Østfoldmuseene  besøkte nylig konserveringsstudioet og ble mektig imponert over de ulike oppdragene denne institusjonen kan påta seg. De har oppdrag for museer og samlinger, arkiv og bibliotek og innen offentlig kunst og arkeologi.

Iransk teppe konserveres. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum.

Jernverksarkivet som deponeres i Moss by- og industrimuseum, blir tatt hånd om av konservator Martin Ericson og hans stab.

Konservert materiale venter på forskere. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum

Konserveringsarbeidets formål er å gjøre samlingen tilgjengelig og anvendbar for forskere.

Protokollene rengjøres for støv, mugg og fukt. De inngrodde urenhetene blir renset med naturgummi og bomullsremser. De mange manuskriptene som hadde omfattende fysiske skader, har fått egne omslag eller vil bli lagt i esker. Jernverksarkivet består også av fem heftede manuskripter som var i særdeles dårlig forfatning. Disse rengjøres for mugg og smuss og fotograferes. Skanning blir derfor den beste metoden for bevaring av dette skadede materialet.

Konservator Martin Ericson forteller om arbeidet. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum

Østfoldmuseenes ansatte fikk en grundig omvisning i de ulike konserveringsavdelingene og kunne konstatere at institusjonen hadde stor kompetanse og vilje til «løsningsorientert» bevaring.

Moss Jernverks arkiv er ferdig konservert til sommeren. Til høsten begynner arkivaren å registrere materialet i Asta. Konserveringen og formidlingsarbeidet er bl.a. støttet av Norsk kulturråd.

 

 

 

 

 

 

Back To Top