skip to Main Content

Finn fram på Folkenborg Museum

 

Folkenborg er et friluftsmuseum, med tilflyttede hus fra Indre Østfold-regionen. I kartet over kan du gjøre deg kjent med friluftsmuseet og lese mer om bygningene. Klikk på ikonene for å åpne informasjonsvinduet. Klikk deretter utenfor vinduet, hvor som helst på kartet, for å lukke.

Folkenborg museum ligger i et område preget av lange historiske linjer. Det var kirkested i middelalderen, og her ble kong Håkon Håkonsson født i 1204. Hagahuset ble flyttet til Folkenborg allerede i 1848 og ble bygdas første rådhus. Før museet ble anlagt var Folkenborg lenge et av de mest kjente møtesteder i lokalmiljøet.

Museet ble etablert i 1936. Målet var å redde bygninger som var i ferd med å forsvinne, og samtidig gjenskape gårdsanlegg og husmannsplass fra 1700- og 1800-tallet.

 

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top