skip to Main Content

Hospitant på Borgarsyssel Museum

Hospitant Sohaila Al-Qhayat. Foto: Espen Nordenhaug.

Hospitant Sohaila Al-Qhayat. Foto: Espen Nordenhaug.

Sohaila Al-Qhayat har sin første arbeidsdag på museum i dag. Hun deltar i prosjektet Mangfold i museene, som inviterer personer med minioritetsbakgrunn til en rekke ulike museer for å gi de økt innsikt i hvordan det er å arbeide i museumsbransjen.

I alt skal Sohaila hospitere ved fire ulike museer gjennom en periode på et halvt år. Formålet er å gi henne og de andre deltakerne innsikt i hvordan det er å arbeide i museumsbransjen og øke minioriteters kjennskap til et variert museumsarbeid. Dette vil kunne resultere i en rekruttering av personer med minioritetsbakgrunn til faglige stillinger ved museene, noe som igjen vil kunne styrke det norske museumslandskapet.

Sohaila og Mona Beate. Foto: Espen Nordenhaug.

Sohaila og Mona Beate flytter gjenstander for oppbevaring under vintersesongen. Foto: Espen Nordenhaug.

Sohaila fikk høre om prosjektet gjennom Riverside ungdomshus på Grønland i Oslo. Hun var blant de utvalgte som har deltatt i en teoretisk innføringsdel, før de nå tar fatt på en praksisperiode. I løpet av Sohailas hospitantopphold vil hun bli tatt med bak kulissene på Borgarsyssel Museum. Her vil hun oppleve en hverdag med varierte arbeidsoppgaver. På sin første dag har hun bistått konservator Mona Beate Buckholm Vattekar med å flytte gjenstander fra husene på Borgarsyssel Museum for lagring under vintersesongen.

Sohaila vet enda ikke hvilken retning hun ønsker å gå i arbeidslivet, men uttaler selv at hun tror det vil bli spennende å ta fatt på hospitantperioden nettopp fordi arbeidsoppgavene er så varierte. Kanskje vil hennes opphold på Borgarsyssel Museum gi mersmak. Vi ønsker Sohaila velkommen!


Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top