skip to Main Content

«Hva skjer med byen vår»? Planer for fremtidens by

Flyfoto av Moss sentrum med Nesparken i forgrunnen. Fotograf: Ivar B. Johansen

Flyfoto av Moss sentrum med Nesparken i forgrunnen. Fotograf: Ivar B. Johansen

Velkommen til kveldsmøte onsdag 2. september kl. 18:00 om hovedtrekk i Sentrumsplanen for Moss med vekt på kulturminner og kulturmiljøer.

Sted: Moss by- og industrimuseum

Innledere og panel:

Byantikvar Berit Kolden, kommuneplanlegger Terje Pettersen og arealplanlegger Vibeke Arnesen vil innlede om kveldens tema som omhandler hovedgrepene i Sentrumsplanen og hovedtrekkene i kulturminneplanarbeidet og koblingen til ny Sentrumsplan for Moss.

  • Hvilke konsekvenser for kulturminner og kulturmiljøer vil den vedtatte Sentrumsplanen medføre?
  • I Kommunedelplanen for Moss sentrum 2015-2026 legges det opp til åtte hensynssoner for å bevare helhetlige kulturmiljøer. Hva er en hensynssone? Hvilke åtte hensynssoner er foreslått i Moss sentrum?
  • Hvorfor ta vare på bygningene og historien innenfor hensynssonene? Hvordan skal vi tenke? Hva er byens identitet, og skal vi ta vare på denne? Hvordan ivareta en bys identitet? Hva kan legges inn i Kulturminneplanen og er det mulig å gjennomføre dette?
  • I det pågående arbeidet med ny Kulturminneplan stilles viktige spørsmål om hvordan ivareta byens identitet og historie gjennom enkeltbygg, bygningsmiljøer, plasser og strukturer.

Velkommen til debatt om disse viktige problemstillingene!

Konservator NMF Camilla Gjendem er kontaktperson i Moss by – og industrimuseum

camgje@ostdoldmuseene.no

Mobil: 915 30 340

Back To Top