skip to Main Content

Hva vil du det nye formidlingsbygget på Borgarsyssel skal hete?

Nå har du muligheten til å være med å bestemme hva det nye formidlingsbygget på Borgarsyssel Museum skal hete. Vi har fått inn en rekke navneforslag og nå har juryen kommet frem til to de ønsker avstemming om. Det ene navnevalget  er Olavs hall og det andre navnet er St. Maries hall.

Avstemningen er nå stanset og resultatet vil bli offentligjort om kort tid. Følg med på våre nettsider!

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top