skip to Main Content

Kulturkveld Ørje Brug: Besøk av smed fra Knudsensmia

Foto: Stian Knudsen

Foto: Stian Knudsen

Onsdag 4. november er det igjen kulturkveld på Ørje Brug. Denne gangen får vi besøk fra Knudsensmia i Mjøndalen. Knudsens øksesmie ble startet i Mjøndalen i 1896 av Karl Henrik Knudsen. Knudsensmia hadde patent på en ny type merkeøkser og var enerådende i Norge på levering av slike økser fra cirka 1920. Behovet for slike merkeøkser for tømmer var stort og vi har mange av disse øksene innenfor Østfoldmuseenes samlinger.

John Lystad er smed og leder for Knudsensmias venneforening. Han vil holde et innlegg om merkeøkser fra tømmerfløtingen og driften av smia opp gjennom årene. Tidligere i år mottok Haldenvassdragets Kanalmuseum 20 nyrestaurerte merkeøkser som en gave fra Knudsensmia. Under kulturkvelden vil publikum få anledning til å studere disse flotte øksene nærmere.

Vi innleder kvelden med tonesatte dikt av den svenske skogspoeten Dan Andersson (1888 – 1920). Disse vil bli fremført av Nils Skogstad, Arne Dehli og Tore Sjöquist.

Tid: Onsdag 4. november kl. 19.00

Sted: Ørje Brug, Haldenvassdragets Kanalmuseum.

Inngangspris. kr. 50,- inkl. enkel bevertning.

-Velkommen..

Se plakat om arrangementet her

Foto: Stian Knutsen.

Foto: Stian Knutsen.

 

 

Back To Top