skip to Main Content

Kulturkveld Ørje Brug: Carsten Tank – den politiske patrisier i Halden i 1814

Biografi om Carsten Tank (1766-1832) blir lansert .

Carsten Tank (1766-1832).

I Fredrikshald var Carsten Tank (1766-1832) en fremtredende representant for det trelastpatrisiatet som tjente seg rike på foredling og eksport av planker og trelast i perioden 1688 til 1815. Høstens første kulturkveld på Ørje Brug skal omhandle rollen han hadde som politisk aktør i tiden rundt 1814.

Førstekonservator og arkivar James Ronald Archer ved Østfoldmuseene – Halden historiske samlinger, vil presentere resultatene fra sitt forskningsprosjekt om Carsten Tanks politiske liv, herunder Hefte 11 i Østfoldmuseenes skriftserie; «Carsten Tank – den politiske patrisier», som ble utgitt i mars 2015.

Foredraget følges av et musikalsk innslag. Biografien om Carsten Tank vil også være til salgs.

Tid: Onsdag 14. oktober kl. 19.00

Sted: Ørje Brug, Haldenvassdragets Kanalmuseum.

Inngangspris. kr. 50,- inkl. enkel bevertning.

Se Plakat kulturkveld

 

Back To Top