skip to Main Content

Middelalderomvisning for elever på St Olav videregående

Elevene på St Olav videregående har denne våren jobbet med middelalderen. For å gi elevene en fin avrunding tok hovedlærer i samfunnsfag, Fride S Andreassen, kontakt med Borgarsyssel.

Andreassen ville gi elevene en oppfriskning på middelalder generelt, men ønsket seg et hovedfokus på den lokale middelalderhistorien.

Vår pedagog Hilde Serine Krogstad tok utfordringen. Iført middelalderdrakt fortalte hun om livet i middelalderen og plasserte epoken i tid. Det er viktige historiske hendelser som markerer inngangen og avslutningen på middelalderen i Norge, og Hilde starter ved slaget på Stiklestad og avslutter med reformasjonen.

Elevene fikk høre om Olav den hellige som grunnla byen og om kildene som forteller om dette. I Olavskapellet står det en modell som viser hvordan Olavs by kan ha sett ut. Her snakket pedagogen også om Alv Erlingsson og viste våpenskjoldet hans som er gjengitt i taket i våpenhuset i Olavskapellet. Borgkrusefikset som står i stenhuggerhallen i Olavskapellet viser at Sarpsborg har hatt internasjonale forbindelser i middelalderen.

Ute i friluftsmuseet igjen fant elevene fram til sporene etter Olavsvollen som Olav den hellige lot reise for å beskytte byen Borg. Her passer det fint å snakke om den strategisk viktige plasseringen byen fikk, og pedagogen viste til regnskapskilder fra 1560-tallet som forteller om størrelsen på byen. Det ble innkrevd tomteleie for 60 tomter, og vi har grunn til å tro at her bodde mellom 300 og 500 innbyggere i Borg på den tiden.

Middelalderomvisningen på Borgarsyssel ble avsluttet i ruinen etter St. Nikolas-kirken fra 1100-tallet. Her fortalte Hilde om funnene av den vestre byporten under Borregaardsveien 5 og om skjelettfunnene i kirkeruinen som er datert til en gang mellom 950 og 1050.

 

 

Hege Hauge Tofte

Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum

Back To Top