skip to Main Content

Moss kapell og krematorium, Høienhaldgt. 11

Moss kapell og krematorium. Foto: Roderick Ewart/Østfoldmuseene

Moss kapell og krematorium. Foto: Roderick Ewart/Østfoldmuseene

<<TILBAKE TIL KART


Byggeår: 1937

Arkitekt: MNAL Eyvind Mostue

Byggherre: Moss Sparebank


Foto: Teigens Fotoatelier/DEXTRA photo/ Norsk Teknisk Museum

Foto: Teigens Fotoatelier/DEXTRA photo/ Norsk Teknisk Museum

Arkitekt Eyvind Moestue, Oslo, vant oppdraget om å tegne Moss kapell og krematorium etter en engere konkurranse sommeren 1936. Konkurransen var arrangert av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). Anlegget ble innviet i mai 1938.

Bygningene var en gave til Moss by fra Moss Sparebank. Hovedentrepenør var byggmester Sigurd Peterson, Moss.

Krematoriet ligger på det tidligere gravkapellets plass på Moss kirkegård. Bygningen kom dermed med en gang inn i vakre omgivelser med gammel beplantning, men samtidig var plassen bundet opp og begrenset av gamle gravsteder. Tomten tillot ikke noe større tilbygg til seremonirommet, og hovedinngangen måtte som tidligere bli fra kirkegårdsalleen mot vest.

Bygningen er oppført i jernbetong og pusset utvendig med lys krystallitt. Den kraftige sokkeletasjen er på inngangssiden utformet som en «Columbarievegg» (nisjevegg) med urnekamre i tre høyder. Over sokkelen løfter krematoriets øvre del seg som en skinnende hvit kube. Gjennom bygningens konstruksjon og planløsning var det en bevisst hensikt å skape store kontraster mellom lys og skygge. All lysstyrken skulle samle seg i seremoni-nisjen. Arkitekten ønsket å utsmykke denne med et relieff. Et freskomaleri ble i 1950 utført av kunstneren Håkon willoch.

Kapellet har 150 sitteplasser, og på galleriet er det inntegnet plass til kor og strykekvartett. Her ble også det gamle ombygde orgelet fra det tidligere kapellet anbrakt bak et nytt prospekt. Krematoriet i Moss var det første i landet som hadde elektrisk kremasjonsanlegg. Bygningen ble også oppvarmet elektrisk. Kremasjon opphørte i 2001. Seremonisalen ble restaurert i 2004.

Moss kapell og krematorium er et flott eksempel på et modernistisk byggverk i Norge.

All lysstyrken skulle samle seg i seremoninisjen. Foto: Teigens Fotoatelier/DEXTRA photo/ Norsk Teknisk Museum

All lysstyrken skulle samle seg i seremoninisjen. Foto: Teigens Fotoatelier/DEXTRA photo/ Norsk Teknisk Museum

 

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top