skip to Main Content

Funkishager i Moss

Hage Fjordveien 69 web

Hage Fjordveien. Beplantingen er forholdsvis nøktern og lettstelt med innslag av bærbusker og frukttrær, prydbusker og bærbusker. Foto: Trine Gjøsund, Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum

Praktboka Norsk havekunst under europeisk himmel ble nylig utgitt på Spartacus Forlag. I den presenterer 16 forfattere kjente og mindre kjente haver fra Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold og setter søkelyset på  norske hagetradisjoner, enten hagen fungerte som en nødvendig del av husholdningen eller som en estetisk øvelse.

Blant forfatterne finner vi Camilla Gjendem, konservator ved Moss by- og industrimuseum. Hun har tatt for seg funkishager i Fjordveien i Moss. Mange tenker først og fremst på bygninger når det kommer til funkis, men modernismen og funksjonalismen satte også sine spor i de grønne rom. Faktisk var «lys, luft og grønt» sett på som de viktigste elementene i utformingen av en moderne by og anlegging av hager ble sett på som et sosialt velferdstilbud.

Vil du lese mer om funkishager i Moss? Her er artikkelen skrevet av Camilla Gjendem:

«Lys, luft og grønt»: om funkishaver i Moss

Norsk havekunst under europeisk himmel er til salgs i museumsbutikken på Moss by- og industrimuseum for 449,-

Christine Haugsten Ellefsen

Museumspedagog på Borgarsyssel Museum.

Back To Top