skip to Main Content

Museumssamling på Hvaler

Det nasjonale museumsnettverket for fiskerihistorie og kystkultur har hatt samling på Hvaler fra 15. til 17. februar med Kystmuseet Hvaler som lokal arrangør. Et tyve-talls mennesker fra hele museums-Norge, i tillegg til lokale aktører, var samlet til innholdsrike dager i Utgårdskilen på Vesterøy. Nettverkssamlingen hadde et tett og omfattende faglig program i tillegg til en spennende ekskursjon rundt på Hvaler. Etter endt program var det duket for god mat og sosialt samvær der praten som oftest gikk i kystrelaterte temaer.

Nettverket for fiskerihistorie og kystkultur jobber med en rekke fellesprosjekter. Et av disse er redskapsprosjektet knyttet til fiskerihistorien, som har hatt som mål å skape en totaloversikt over viktige fiskerier i Norge. Kystmuseet Hvalers bidrag til dette prosjektet har vært dokumentasjon og innsamling av redskaper knyttet til skalldyrfangst. Siste skudd på stammen er en publikasjon av dokumentasjonsprosjektet som har kommet ut som hefte nummer fem i Østfoldmuseenes skriftserie; «Kongen av Hvaler. Hummerens betydning for et øysamfunn i Oslofjorden belyst gjennom redskapsinventaret ». På nettverkssamlingen ble det diskutert videre samarbeidsprosjekter, bl.a. hvordan man kan benytte seg av håndverkstradisjoner i en formidlingssammenheng. Slike fellesprosjekter er viktige for å belyse prosesser og historier knyttet til den norske kystkulturen.

Nettverket bidrar til markeringen av grunnlovsjubileet i 2014 gjennom publisering av skriftserien «Fortellinger om kyst-Norge». Til nå har det kommet ut syv hefter, og ytterligere syv hefter skal produseres før 2014. Heftene består av nasjonale rammefortellinger om utvalgte epoker og temaer i kystens historie. På samlingen på Hvaler ble det diskutert hvilke temaer som skal trekkes frem i de neste utgivelsene, samt fordelt ansvar for de ulike heftene. Heftene er å få kjøpt på Kystmuseet Hvaler. Utover dette presenterte ulike museer sitt arbeid med og formidling av kystkulturelle emner. Fra Østfoldmuseene redegjorde kystkulturkonservator Inge Bugge Knutsen for sitt arbeid med forvaltningsplanen for båter ved museet.

Av andre programposter kan vi nevne foredrag om havneutbygging og om sjøbuene på Hvaler samt en ekskursjon rundt på øyene. Mange kom langveisfra og hadde stor glede av å stifte nærmere bekjentskap med Hvaler og vår mangfoldige kultur. Professor emeritus Arne Martin Klausen guidet oss i vakre omgivelser i det fredete sjøbumiljøet i Kuvauen og orienterte oss om det spennende fiskerimiljøet i Papperhavn. Deretter beveget vi oss videre østover med stopp underveis, før ferden endte på Skjærhalden med lunsj på sjømatrestauranten Første Reis og besøk på Nasjonalparksenteret.

Det har vært spennende dager med nyttig utveksling av faglige perspektiver og viktige samtaler om videre arbeid med kystkultur og fiskerihistorie.

Arne Martin Klausen viser rundt blant de fredete sjøbuene i Kuvauen. Foto: Morten Skadsem, Kystmuseet Hvaler.

Arne Martin Klausen viser rundt blant de fredete sjøbuene i Kuvauen. Foto: Morten Skadsem, Kystmuseet Hvaler.Det har vært spennende dager med nyttig utveksling av faglige perspektiver og viktige samtaler om videre arbeid med kystkultur og fiskerihistorie.

Back To Top