skip to Main Content

Ny rapport: Biologisk mangfold i Haldenvassdraget

Strømsfoss , Spikkeland

Strømsfoss , Spikkeland

Biologisk mangfold i Haldenvassdraget

Haldenvassdraget er ikke bare et vakkert vassdrag med mange idylliske naturområder, men det har også et enestående biologisk mangfold. Beliggenheten helt sørøst i landet, i nærheten av det artsrike Vänernområdet, og den store variasjonen når det gjelder stillestående og rennende vann, har lagt grunnlaget for en spesielt rik flora og fauna. En nylig utgitt rapport; Biologisk mangfold i Haldenvassdraget. Om planter og dyr knyttet til vassdraget, oppsummerer vår nåværende kunnskap på dette feltet, og presenterer også mange nye opplysninger som tidligere ikke har vært publisert.

Les rapport her:  Biologisk mangfold i Haldenvassdraget 26-1-2015

Back To Top