skip to Main Content

Nytt statlig pengedryss til Halden historiske Samlinger

Teatersalongen med frambygget forscene. Foto: Svein Norheim

Teatersalongen med frambygget forscene. Foto: Svein Norheim

av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger

Takket være gode bevilgninger fra Berg Sparebank, Sparebankstiftelsen Halden/Halden Sparebank 1 og Stiftelsen UNI på til sammen 3 millioner kroner, har nå brevet fra Kulturdepartementet kommet. I bevilgningsbrevet datert 27. august har departementet den gledelige nyheten at de har bevilget 750 000 kroner av Gaveforsterkningsordningen for museene. Snakk om uttelling!

Halden historiske Samlinger har i flere år samarbeidet med taternes organisasjoner og Bohusläns museum for å dokumentere taternes kultur og historie i grenselandet mellom Norge og Sverige. Her er velkomstskiltet til taternes boplass i Bullaren rett sør for riksgrensa.

Det følger selvfølgelig visse forpliktelser med en slik gave. Halden historiske Samlinger har søkt om Gaveforsterkningsordningen der det er beskrevet at pengene skal brukes til tre viktige innsatser for museet – prosjektet «Det store fallet. Karl XIIs død», prosjekt om taterne – «Reisendekartet» og videre arbeider med restaurering og oppdatering av Fredrikshalds Teater.

Karl XIIs banesår. Få personer har betydd så mye for Halden som Karl XII – på godt og vondt. Vi står foran to markeringsår for Karl XII angrep på Halden og Fredriksten. Fra utstillingen i Museene på Fredriksten festning. Foto: Svein Norheim.

Karl XIIs banesår. Få personer har betydd så mye for Halden som Karl XII – på godt og vondt. Vi står foran to markeringsår for Karl XII angrep på Halden og Fredriksten. Fra utstillingen i Museene på Fredriksten festning. Foto: Svein Norheim.

Dette gir oss en unik mulighet til å fortsette viktige satsninger for Halden historiske samlinger – noe vi selvfølgelig er svært glade for.

En stor takk til giverne som ga oss midler som igjen kunne utløse en så betydelig gave fra Kulturdepartementet.

Se for øvrig oppslag i Halden Arbeiderblad:

http://www.ha-halden.no/nyheter/kultur/fredrikshalds-teater/750-000-kroner-til-fredrikshalds-teater/s/5-20-97138

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top