skip to Main Content

Oss på Borgarsyssel Museum; Morten Bjerknes

Morten Bjerknes. Foto: Siw Nordgård

Morten Bjerknes. Foto: Siw Nordgård

Vi er en fin gjeng som jobber på Borgarsyssel Museum – hver med våre ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Selv om museumsbutikken og de antikvariske husene kun er åpne for publikum i sommersesongen, er det travle dager også resten av året. For å gi dere et innblikk i hva vi driver med, vil vi de neste ukene presentere alle oss som jobber her. Denne gang er det tømrer Morten Bjerknes

Morten Bjerknes kom til Borgarsyssel Museum i 1990. Han har svennebrev som tømrer, og jobbet den første tiden i restaureringsverkstedet her på museet. På den tiden var det mange som jobbet i restaureringsverkstedet, man fikk jobber både fra private, bedrifter og andre museer. Et av de store prosjektene som Morten var med på, var da de restaurerte flere jernbanevogner for Jernbanemuseet. Det tok hele tre år å fullføre den jobben. Restaureringsverkstedet ble nedlagt i 1996, så i dag tar ikke museet på seg slike oppdrag. Men ennå får vi spørsmål om restaureringsverkstedet, så det var nok populært.

I dag er det Borgarsyssel Museums bygninger og område som er Mortens arbeidsplass. Han gjør mange forefallende oppgaver som å reparere gjerder, felle trær, sette inn ny bordkledning der de er ødelagt o.l. men også mer spesialiserte oppgaver, som å legge om tak på Kantskjærerboligen, male Olavskapellet o.l. Tidligere var Barnas gård også en av Mortens arbeidsoppgaver. Men fra og med i år er det Kalnes VGS som tar seg av dyrene.

Morten er også brannvernleder. På et stort museum, med så mange bygninger og gjenstander, er dette en svært viktig oppgave. Her må vi være sikker på at alle sikkerhets funksjoner fungerer som de skal. Dette følger Morten opp hele tiden, noe vi andre setter stor pris på.

Et av de store håndverksprosjektene Morten har gjort i det siste, var å lage ny bunnramme til stabburet. Her er det snakk om store dimensjoner på treverket. Først måtte det skaffes store nok trestammer, og frakte de til museet, før selve jobben kunne starte. Både rammen og stabbene er hugget ut for hånd. Det var en stor jobb, og Morten fikk virkelig satt sine kunnskaper på prøve. Resultatet er at stabburet på ny har fått skikkelig bunnramme, og kan stå på Borgarsyssel Museum i mange år.

Morten lager også forprosjekter til større jobber på museet. Både der vi tar inn eksterne firmaer, hvor Morten også er prosjektleder/kontaktperson, og på jobber som museet utfører selv.

Det er nå planer om å lage en håndverkspool/ny driftsenhet for hele Østfoldmuseene. Der vil alle håndverkerne i Østfoldmuseene samles til en enhet, og jobbe på tvers av museene. Dette blir noe helt nytt, og mange er spente på hvordan det vil bli fremover.

Morten Bjerknereparerer gjerde. Foto: Siw Nordgård

Morten Bjerknes reparerer gjerde. Foto: Siw Nordgård

Nå om dagen er Morten travelt opptatt med å få alt klart til Smaalensmarken og sesongåpning. Det er gjerder som skal repareres, og hele uteområdet skal sjekkes og ordnes. I Ferjestan må han lage det tekniske opplegget til utstillingen «1814-2014. Østfoldingers opplevelser av krig og okkupasjon». Ellers er det innflyttingen til administrasjonsbygget som tar mye av tiden. Det er 25 arbeidsplasser som skal klargjøres med kontorutstyr, bokhyller m.m. Så Morten har mange forskjellige oppgaver på museet. Tidligere var det nok enda mer forskjellig, nå er det mer spisset mot håndverk. Men, som alle på museet, vi tar alle et tak der det trengs, det gjør dagene spennende og forskjellige.

 

 

 

 

Back To Top