skip to Main Content

Østfold 1814 1914. Utstilling på Kanalmuseet

hest-ofb
Østfoldmuseene feirer grunnlovsjubileet.I 2014 feires Grunnlovsjubileet for andre gang. Østfold fylkes billedarkiv ønsker å sette søkelyset på den første feiringen i 1914.

Vår visuelle oppfatning av 1814-hendelser er formet av samtidas malerkunst og trykk. Først i 1839 ble fotografiet (daguerreotypiet) lansert som oppfinnelse.  I siste halvdel av 1800-tallet ble fotografiske portretter og landskapsbilder et nytt og viktig verktøy for å dokumentere den unge nasjonens liv. Østfold fylkes billedarkiv vil med fotografier vise hva den første 100-årsfeiringen av grunnloven i 1914 la vekt på. Hvordan var det å bo og leve i Østfold i 1914?

Fotografiet dokumenterte framgangen i det nye Norge, både det lokale demokratiet, næringslivet og et kulturhistorisk tilbakeblikk. Fotografiet som medium var ungt, de første fotografene som slo seg ned i Østfold kom tidlig på 1860-tallet. I starten dominerte portrettet, men også landskapet og bygningene ble fotografert, og ettersom teknikken muliggjorde det – også hendelser. Det moderne fotografiet måtte selvsagt brukes i framstillingen av den unge nasjonen i 1914.

Østfold het dengang Smaalenene (navneendring i 1918), og ved jubileet i 1914 ble det utgitt en serie hefter med tittelen Smaalenenes Amt. Mange kommuner kostet på seg utgivelser med lokal forfatter. De la vekt på å presentere kommunens lokalhistorie, institusjoner, befolkningsstatistikk, utviklingen av landbruk og industri mm. I flere av heftene ble fotografier brukt til illustrasjoner. Kommunene deltok også i den store jubileumsutstillingen i Frognerparken i Kristiania som varte hele sommeren 1914, og i den forbindelse ble det også brukt fotografier fra Østfold. Med utgangspunkt i heftenes innhold og billedarkivets samling blir en fotoutstilling av Østfold anno 1914 presentert.

Faksimile av bokerien Smaalenens Amt, Raade herred. Utkom i 1914.

Faksimile av bokerien Smaalenens Amt, Raade herred. Utkom i 1914.

Østfold 1814 – 1914  åpner i juni på Storedal Kultursenter og Haldenvassdragets Kanalmuseum på Ørje.

Dette er bare et av mange prosjekt som Østfoldmuseene setter i gang under Grunnlovsjubileet i 2014.

Les mer om Stortingets Hovedkomite for Grunnlovsjubileet i 2014.»

Back To Top