skip to Main Content

Per Kristian Skulberg fikk Wilsemedaljen

Anne Enger fester Wilsemedaljen på Per Kristian Skulberg, foto: Hege Hauge Tofte

Anne Enger fester Wilsemedaljen på Per Kristian Skulberg, foto: Hege Hauge Tofte

I vakkert vær og i historiske omgivelser på Spydeberg prestegård fikk Per Kristian Skulberg en velfortjent Wilsemedalje søndag 14. september.

Per Kristian Skulberg er kulturhistoriker i Østfold, tidligere statssekretær og styreleder for «Eidsvoll 1814». I mange år har han vært en av drivkreftene bak det flotte anlegget Spydeberg prestegård, og han har visst å fylle prosjektet med kunnskap og lagt til rette for formidling av stedet.

Året 2014 har blitt et viktig år for Spydeberg prestegård. De to store historiene som fortelles på stedet ble brakt sammen gjennom åpningen av Wilses hage og 200 årsmarkeringen for grunnloven. Hagen har blitt rekonstruert etter en arkeologisk utgraving i 2011, og Spydeberg prestegård har fått hjelp fra fagfolk hos Riksantikvaren og fra Wilse selv. Han dokumenterte hagen sin og potetpresten og opplysningsmannen la vekt på at hagen både skulle være til pryd og til nytte.

Per Kristian Skulberg holdt selv et engasjert foredrag om hendelsene på gården i 1814. Sommeren 1814 skulle nok Wilse selv gjerne ha vært der, men da spilte den gamle prestegården hans en viktig nasjonal rolle. Her lå hovedkvarteret til Christian Fredrik i de avgjørende ukene med intenst diplomati mellom stormaktene. Akkurat Spydeberg prestegård ble stedet hvor kongen reddet grunnloven, godtok betingelsen fra den svenske kongen Karl Johan om å trekke seg tilbake, og la grunnlaget for Mossekonvensjonen. Folkets suverenitet ble sikret, helt i tråd med Wilses humanistiske ånd.

Spydeberg prestegård har gjennom våren og sommeren hatt mye fint folk på besøk, men denne vakre høstkvelden åpnet de altså dørene for Wilsekomiteen, tidligere medaljører og inviterte gjester. Prestegården laget en ramme rundt utdelingen av Wilsemedaljen som var vinneren verdig.

Astrid Hermstad holdt det tradisjonelle Wilseforedraget i år, og i tillegg leverte hun et forrykende og inspirerende foredrag om hagen til Wilse. Harald Gullåsen fikk anledning til å begrunne sitt forslag til årets Wilsemedaljør, og Fylkesmann Anne Enger ble personlig da hun takket Skulberg for innsatsen og minnene fra tiden han var hennes statssekretær i Kulturdepartementet. Ordfører Knut Espeland minnet om livsmottoet til Wilse «Forløy dig i din tiids herlighed» og takket Skulberg for å ha formidlet det viktige budskapet videre. Krafta bak prosjektet i Spydeberg er dugnadsånd og sterkt frivillig engasjement, og Per Kristian Skulberg understreket i sin takketale at han gjerne skulle delt prisen med mange.

Wilsekomiteen ønsker nok en gang vinneren til lykke med utmerkelsen og takker styret og frivillige på Spydeberg prestegård for et fantastisk arrangement. Stor takk også til Rebekka Mosling og Arne Solhaug for musikalske innslag.

Hege Hauge Tofte

Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum

Back To Top