skip to Main Content

Persil-fabrikken A/S, Verftsgt. 7

Persil-fabrikken, Verftsgt. 7. Foto: Roderick Ewart/Østfoldmuseene.

Persil-fabrikken, Verftsgt. 7. Foto: Roderick Ewart/Østfoldmuseene.

<<TILBAKE TIL KART


Byggeår: 1939

Arkitekt: Ingeniør Kristian Foss

Byggherre: Aktieselskapet Henkel


Persil-fabrikken på «Alphatomten» i Verftsgata ble oppført i1939. Oppdragsgiver var det tyske firmaet Henkel A/S i Düsseldorf. Byggmester var Sigurd Peterson fra Moss, og murmester Th. Tønnesen hadde ansvaret for murarbeidet. Det ble søkt om oppføring av et fabrikkanlegg som bestod av kontorbygning og fabrikk. Fabrikken skulle bygges for fremstilling av vaskemidler. Naboene til fabrikken var A/S Sigurd Hesselberg, Oslo i Verftsgata 7a og Moss Havnevesen i nr. 6

Persillfrabbrikken. Foto: Johan Rynnås, Moss

Persillfrabbrikken. Foto: Johan Rynnås, Moss

Fabrikken hadde et nært samarbeid med industri og landbruk og utviklet nye og forbedrede vaske- og rensemidler. Persil-fabrikken A/S i Moss var den eneste norske fabrikk som hadde en «skreddersydd» bygning for pulverproduksjon. Forstøvingstårnet var sentralt fordi det var her den flytende massen ble omdannet til ikke-støvende pulver.

Bygningen ble oppført i jernbetong og teglstein, med bærekonstruksjoner av jernbetong der det var påkrevd. Byggegrunnen var sandholdig, derfor ble bygningen fundamentert på trepåler. Tomtens størrelse var på ca. 4950 kvadratmeter.

I sakspapirene kommer det frem at det har vært en diskusjon om takformen. Byggherren ønsket saltak eller valmtak, mens skjønnhetsrådet ville ha flatt tak. Og flatt tak ble det. På fabrikkbygningen ble det lagt jernbetongtak med asfaltpapp. Bygningen har store vindusfelter på alle sidene, sikkert med forbilde i de første moderne fabrikkbygningene på kontinentet.

Ved en nyinnredning i 1941 viser plantegningene at kvinner og menn hadde atskilte spiserom og garderober. Det var sentraloppvarming i kontorbygningen, pakkeriet og lageret i første etasje. Resten av fabrikken var uten oppvarming. Dørene i forbindelse med trapperommet og heisdørene var i helpresset stål.

 

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top