skip to Main Content

Samlet etter Peterson AS

Stemningen var god på Petersonkvelden på Moss by og industrimuseum. Foto: Christine Haugsten Ellefsen

Stemningen var god på Petersonkvelden på Moss by og industrimuseum. Foto: Christine Haugsten Ellefsen

Tirsdag 21. mai møttes tidligere ansatte på Peterson AS på Moss by og industrimuseum. 

Da hjørnesteinsbedriften Peterson fabrikker ble nedlagt i 2012,ble de ansatte på Moss by og industrimuseum «dødens engler» under den siste produksjonsuka. Å sikre både materielle og immaterielle industriminner fra den nedlagte papirfabrikken, er det arbeid de ansatte på Moss by og industrimuseum har jobbet med kontinuerlig siden.

Kontakten med de tidligere ansatte er uvurderlig, både med de som mistet arbeidet i 2012 og pensjonister. Det la avdelingsleder ved Moss by og industrimuseum, Torill Wyller vekt på i sin velkomsttale, til de om lag 30 fremmøtte på museets «Petersonkveld»:

– For å kunne ta vare på historien om Peterson, er vi helt avhengige av dere. Det er dere som eier historien.

Museet har hatt et godt samarbeid med Höegh Eiendom, som  i dag forvalter fabrikkmassen og den gamle Petersontomta. I den forbindelse orienterte markeds- og utviklingsdirektør Jan Erik Kristiansen fra Höegh Eiendom om planene for området. Dette vakte stor interesse under møtet og mange hadde spørsmål som både gjaldt maskinene og bygningenes fremtid.

Hovedhensikten ved møtet var å knytte til seg nye samarbeidspartnere i forbindelse med dokumentasjonsarbeidet på Peterson. Konservator Camilla Gjendem var fornøyd med kveldens utfall:

– Jeg synes møtet hadde et veldig positivt utfall, vi har fått mange nye navn på lista. Flere har sagt seg villig til å la seg intervjue. Dessuten tror jeg det var fint for folk å få helt dagsaktuell og eksklusiv oppdatering på de videre planene for Petersontomta. Dette er verdifullt for vårt arbeid videre, for eksempel for den utstillingen vi planlegger å sette opp i arbeiderboligen Verket 20, avslutter Gjendem.

Har du jobbet eller har informasjon/gjenstander knyttet til Peterson eller Verket? Ta gjerne kontakt med museet på tlf. 69 20 52 70 eller send epost til Bjørg Holsvik: bjohol@arkiv.ostfoldmuseene.no eller Camilla Gjendem: camgje@arkiv.ostfoldmuseene.no

 

 

Christine Haugsten Ellefsen

Museumspedagog på Borgarsyssel Museum.

Back To Top