skip to Main Content

Prøvegravning på den planlagte «KRAKA-tomta»

Gravehjelp for NIKU under prøvegraving i fundamentet til tårnet, KRAKA, foto: Hege Hauge Tofte

Gravehjelp for NIKU under prøvegraving i fundamentet til tårnet, KRAKA, foto: Hege Hauge Tofte

Sist uke utførte arkeologen Trond Engen fra NIKU prøvegraving på Borgarsyssel Museum. Vi undersøker grunnen til det nye formidlingsbygget, KRAKA. Prøveutgravingen er en del av prosessen for å klargjøre tomta og realisere byggeplanene. Nå venter vi spent på rapporten fra NIKU, men vi kan alt nå vise et av resultatene; en krittpipe. Krittpipa er trolig mer enn 200 år gammel, men altså ikke av de eldste. Krittpipa er i perfekt stand, og den ble funnet hvor fundamentet til tårnet i KRAKA kan komme til å ligge.

Gravehjelp for NIKU under prøvegraving i fundamentet til tårnet, KRAKA, foto: Hege Hauge Tofte

Gravehjelp for NIKU under prøvegraving i fundamentet til tårnet, KRAKA, foto: Hege Hauge Tofte

En krittpipe er en tobakkspipe som er laget av lite jernholdig leire, noe som gjør at den blir hvit under brenning. Krittpipene var de første tobakkspipene som ble tatt i bruk i Europa. De var svært billige i produksjon, og ble derfor laget i store mengder. Krittpipene var særlig populære på 16- og 1700-tallet, og mange av dem ble produsert i Gouda i Nederland. «Stilken» under pipehodet ble ofte stemplet, slik at man i dag kan spore opp den enkelte krittpipemakeren. Krittpipene knuser imidlertid lett, og det er derfor man i dag som oftest bare finner deler av pipene bevart.

  • Visste du at krittpiper fortsatt er i salg?
  • Visste du at det også har vært en krittpipefabrikk her i Østfold? Fabrikken lå på Larkollen, og ble startet opp av Christopher Bocklum i 1768/69. Borgarsyssel Museum har flere esker med utgravningsmateriale fra denne fabrikktomten.
Krittpipe funnet ved foten av tårnet, KRAKA, foto: Hege Hauge Tofte

Krittpipe funnet ved foten av tårnet, KRAKA, foto: Hege Hauge Tofte

Se Digitalt Museum for flere foto av krittpiper ->>

Tekst:

Mona Beate Buckholm Vattekar

Kilde:

Wikipedia.com

Snl.no

 

 

 

Hege Hauge Tofte

Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum

Back To Top