skip to Main Content

Reisendekartet på resa

Vid Rygge museum fick projektledare Bodil Andersson, till höger, sällskap av Laila Yrvum från Moss, som är av romanifolket. Bodil berättade, Laila spelade och sjöng. Foto: Svein Norheim.

Lokalmuseum i Rygge, romanifestival i Stockholm och mangfoldsseminarium i Trondheim. Det skandinaviske reisendekartet har varit på resande fot de senaste veckorna. Genom besök i olika miljöer har vi kunnat sprida kunskaper om det arbete Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum driver för att sätta romanifolket/taterne och deras kulturminnen på kartan. Det allra bästa med att resa ut på detta sätt är att vi själva lär oss så väldigt mycket.

Efter besöket i Rygge kunde vi markera flera nya platser i detta område som romanifolket har använt. Det var lägerplatser och en fast bostad som användes under lång tid. Det hus två systrar bodde i finns inte längre men genom den stora lokalkunskap som finns i bygderna kom vi hem med en bild på huset. Genom berättelser om möten mellan de reisende och Ryggebor kunde deltagarna också visa det som är syftet med Det skandinaviske reisendekartet: att folkgrupperna har haft många kontakter och god nytta av varandra.I Stockholm gav Nordic Romani Festival en annan inramning med svenska och norska besökare från hela landet. Det blev att lämna den lokala presentationen i Rygge och att tala mycket om de stora sammanhangen mellan romanifolket och majoritetsfolket och hur vi på sikt drömmer att Reisendekartet ska täcka hela Skandinavien. Vi fick goda kontakter med viktiga personer som kan hjälpa oss i vårt vidare arbete.

Marie Länne Persson och Ralf Novak Rosengren, festivalens initiativtagare, sjöng och spelade vid Nordic Romani Festival i Stockholm musik ur romanifolkets musiktradition. Foto: Bodil Andersson

Tredje stoppet på turnén blev i Trondheim hos museernas mangfoldsnettverk. Här fick projektledaren sällskap i projektpresentationen av Holger Gustavsen från Taternes landsforening och Reisendekartets styringsgruppe. Med åhörare som arbetar inom museisektorn och med kulturarvet blev det ännu en ny sorts dialog. Vi talade om hur vi ska arbeta vidare och hur kan vi ta del av andras erfarenheter samtidigt som vi sprider vårt arbete.

Bodil Andersson, projektledare på resande fot

 

 

 

 

 

Back To Top